New dance & performance

Spring Roll: Antti Tolvi: Gong, ääni

Antti Tolvin ohjaamassa kaksituntisessa Gong, ääni -työpajassa kuunnellaan ja havaitaan tilassa, kehossa ja mielessä leijuvaa harmoniaa.

Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Työpajan kieli on suomi.

HUOM! 1.4.2023: Työpaja on peruttu. Olemme sähköpostitse yhteydessä kaikkiin työpajaan ilmoittautuneisiin.

Äänitaiteilija ja säveltäjä Antti Tolvi tunnetaan monipuolisena kokeellisen musiikin esittäjänä ja taiteen raja-aitojen rikkojana. Tolvi on esiintynyt kolmella mantereella ja hänen ääni-installaatioita on ollut laajasti esillä ympäri Suomea. Vapaus, rauha, kiitollisuus ja minimalistinen estetiikka huokuvat usein Tolvin teoksissa.

anttitolvi.com

Kuva: Ulla

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll: Antti Tolvi: Gong, sound

In the two-hour Gong, sound workshop, directed by Antti Tolvi, participants listen and observe floating harmony in space, body and mind.

The workshop is open to everyone interested aged 15 years or over. The workshop language is Finnish.

NOTICE! 1.4.2023: The workshop is cancelled. We will contact everyone who has signed up to the workshop by email.

Sound artist and composer Antti Tolvi is known as a versatile performer of experimental music and breaker of the boundaries of art. He has played shows around the world in three continent and his sound installations has been shown widely around the Finland. Freedom, peace, gratitude and minimalist esthetics are often seen in Tolvi’s works.

anttitolvi.com

Photo: Ulla

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.