New dance & performance

Spring Roll: Mira Kautto ja työryhmä: BS/BF

Mira Kauton ja työryhmän BS/BF on tanssiteoksen muotoon asettunut rinnakkaistodellisuus ja fantasiametsä, joka koostuu tanssimisesta, hypnoottisesta musiikista sekä sinisestä värinä ja tunnelmana. 

BS/BF on ympäristö, jossa valot, äänet ja tanssit, joille ei ole selkeää paikkaa sen ulkopuolella, muuntuvat omalla keskinäisellä logiikallaan toimivaksi yhteydeksi.

Teoksen alkusysäyksenä on toiminut taiteilija Morten Andersenin valokuvakirja BLÅ SKOG/BLUE FOREST (omakustanne, 2009), joka on tarjonnut lukuhetkellään ympäröivästä kaupungista täysin välinpitämättömän, erilaisen mielikuvitusympäristön. 

Kirja ja sen kuvat ovat toimineet portaalina, joka muistuttaa hengittämisestä, mittakaavojen ja rytmien moninaisuudesta, varovaisuuden, rohkeuden ja uteliaisuuden yhteydestä, turvan ja vaaran yhtäaikaisesta kokemisesta sekä mielikuvituksen, hallitsemattomuuden ja tuttuuden rinnakkaisuuksista. BS/BF on esityksenä saman kaltainen; sekä valokuvakirja, että tanssiteos toimivat reitteinä toisin olemiseen ja johonkin muuhun. 

BS/BF on suoraa jatkumoa Kauton, Timo Kaukolammen, Jenni Pystysen ja Anna Torkkelin aiemmalle yhteistyölle Station to Station to Station (2019). 

Teos kantaesitettiin Zodiakissa Helsingissä syyskuussa 2021 ja se vieraili Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä osana Yksin Sateessa -nykytanssifestivaalia marraskuussa 2021. Teos nähdään Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa maaliskuussa 2022 osana Spring Roll -festivaalia.

Koreografia: Mira Kautto ja työryhmä
Tanssi: Sara Gurevitsch, Anna Torkkel ja Emmi Venna
Valo- ja tilasuunnittelu: Jenni Pystynen
Musiikin sävellys ja toteutus: Timo Kaukolampi
Koreografinen dialogi: Anna Torkkel
Mentori: Anna Mustonen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Itä-Suomen Tanssin Aluekeskus, Zodiak ja Mira Kautto
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 9.9.2021 Zodiak Stage, Helsinki
Inspiraatio: Morten Andersen: BLÅ SKOG/BLUE FOREST

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmistoa
Pe 11.3. klo 19:00
Su 13.3. klo 17:00

Liput: 15/10€
Osta lippuja
HUOM! Lahjoitamme 11.3. esityksen lipputulot lyhentämättömänä Suomen UNICEFILLE Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi tehtävään työhön.

cargocollective.com/mirakautto

Kuvat: Sanni Siira, Katri Naukkarinen

Spring Roll: Mira Kautto and working group: BS/BF

BS/BF by Mira Kautto and working group is a fantasy forest and an alternate reality in the form of a dance performance. It is made of dancing, hypnotic music and the colour blue. 

BS/BF is an environment where lights, sounds and dances with no clear place outside of the performance blend into a mutually unraveling logic. 

The initial inspiration for the work has been a photo book BLÅ SKOG/BLUE FOREST (self-published, 2009) by artist Morten Andersen. The book offers a rich imaginary environment, completely different and indifferent to the city surrounding the reader. 

The book and it’s pictures have acted as a portal, reminding of breathing, the multiplicity of scales and rhythms, the connection between cautiousness, curiosity and daring, the mutual experiencing of security and danger, and the parallels between imagination, lack of control and familiarity. As a performance BS/BF is alike, both the book and the dance performance function as openings for something different and changing. 

BS/BF is a continuation of the collaboration between Kautto, Timo Kaukolampi, Jenni Pystynen and Anna Torkkel, which began with Station to Station to Station in 2019. 

The piece premiered at Zodiak in Helsinki in September 2021 and was seen at the small stage of Joensuu City Theater as part of the Lonely in the rain – festival in November 2021. The piece visits Contemporary Art Space Kutomo in March 2022 as part of the Spring Roll festival.

Choreography: Mira Kautto and working group
Dance: Sara Gurevitsch, Anna Torkkel and Emmi Venna
Lighting design and scenography: Jenni Pystynen
Musical composition and creation: Timo Kaukolampi
Choreographic dialogue: Anna Torkkel
Mentor: Anna Mustonen
Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Eastern Finland, Zodiak and Mira Kautto
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Premiere: 9.9.2021 Zodiak Stage, Helsinki
Inspiration: Morten Andersen: BLÅ SKOG/BLUE FOREST

Performances at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Fri 11.3. at 19:00
Sun 13.3. at 17:00

Tickets: 15/10€
Buy tickets
NOTE! We will donate the tickets sales of the performance on 11.3. straight to the Finnish Committee of UNICEF and their work in support of the children and families in Ukraine.

cargocollective.com/mirakautto

Photos: Sanni Siira, Katri Naukkarinen