Support Ehkä!

Hei Ehkä-tuotannon ja Kutomon ystävä: liity kannatusjäseneksi!

Kaikki meistä, pienet ja suuret, tarvitsevat tukea. Liittymällä Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry:n kannatusjäseneksi olet mukana mahdollistamassa Ehkä-tuotannon ja Kutomon monipuolista toimintaa. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset. 

Kannatusjäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ja jatkuu automaattisesti ellei jäsenyyttä peruta. Kannatusjäseneksi voi ryhtyä helposti suoraan Ehkä-tuotannon Holvi-kaupassa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com. 

Kannatusjäsenmaksuvaihtoehtoja vuodelle 2021 on neljä: 20 euroa, 50 euroa, 100 euroa ja 500 euroa. 

Jos haluat tietoa Ehkä-tuotannon toiminnasta uutiskirjeen muodossa, niin voit liittyä tilaajaksi verkkosivuilla kohdassa Mailing list!. Ehkää ja Kutomoa voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa

Kiitos  tuestasi. 

 

Hello friend, would you like to be our supporting member?

Everyone of us, small and big, need some support. By becoming a supporting member of the Dance and Performance Art Association Ehkä you are on-board in making the multiple activity of Ehkä-production and Kutomo happen. A supporting member can be a private person, a community or a company. 

The membership is valid one calendar year at a time and continues automatically unless it is cancelled. You can become our supporting member easily by making a purchase in Ehkä-production’s Holvi shop, or by sending us an email to ehkatuotanto@gmail.com.

For the year 2021 there are four different sums to choose freely from: 20 euros, 50 euros, 100 euros and 500 euros. 

If you wish to receive information about Ehkä-production’s activities and program, feel free to subscribe to our newsletter in the Mailing list! section. Ehkä and Kutomo can be followed also on Instagram and Facebook

Thank you  for your support.