New dance & performance

TÄÄLLÄ | HÄR | HERE: Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen ja Masi Tiitta: Kasa

Kasa on esitys, joka pohdiskelee kohtaamista, koskettamista, läheisyyksiä ja etäisyyksiä kehollisina kokemuksina. Se on joukko väliaikaisia tilanteita, muotoja ja muodottomuuksia. 

Työryhmä lähestyy esityksen tekemistä tutkimalla yhdessä olemiseen liittyviä sulavuuden ja kitkaisuuden ruumiillistumia. Annamme ja otamme vastaan painoa, keskitymme kosketuksen lämpöön, kietoudumme toisiimme ja erkaannumme. 

Teos kantaesitettiin Titanik-galleriassa Turussa syyskuussa 2020, ja lokakuussa 2020 se nähtiin Mad House Helsingissä. Syyskuussa 2021 Kasa vierailee Monitoimitila O.:ssa Helsingissä sekä Fiskarsin Vanhassa Viljamakasiinissa osana Onoman TÄÄLLÄ | HÄR | HERE -kesänäyttelyä. 

Työryhmä: Hanna Ahti (koollekutsuja), Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Riikka Thitz ja Masi Tiitta
Esitys: Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen ja Masi Tiitta
Tuotannollinen tuki: Riikka Thitz
Tuotanto: Arte ry, Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Hanna Ahti
Yhteistyössä: Onoma
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Helsingin kaupunki, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Svenska Kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 2.10.2020 Titanik-galleria, Turku
Kuva: Yoshi Omori

Esitys Fiskarsin Vanhassa Viljamakasiinissa (Fiskarsintie 333, 10470 Fiskars)
la 11.9. klo 14–16
osana Onoman TÄÄLLÄ | HÄR | HERE -kesänäyttelyä

Voit seurata esitystä haluamasi ajan.

Vapaa pääsy!

hannaahti.com
maijamustonen.com
jaakkopietilainen.com
masitiitta.portfoliobox.me

 

TÄÄLLÄ | HÄR | HERE: Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen and Masi Tiitta: Mound

Mound explores affinity, touch, proximity, and distance as embodied experiences. It is a performance, a collection of passing moments, shapes and transformations. 

The working group approaches the project by examining the fluidity and friction pertaining to coming together. By giving and receiving weight and by focusing on feeling the warmth of a touch; Mound rolls like a slow avalanche, it scatters, seizes and merges again. 

The piece premiered at Titanik Gallery in Turku in September 2020, and in October 2020 it was shown at Mad House Helsinki. In September 2021 Mound is seen at Monitoimitila O. in Helsinki and at Fiskars’ Old Granary as a part of Onoma’s TÄÄLLÄ | HÄR | HERE summer exhibition. 

Working group: Hanna Ahti (convener), Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Riikka Thitz and Masi Tiitta
Performance: Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen and Masi Tiitta
Production support: Riikka Thitz
Production: Arte, Ehkä-production, Mad House Helsinki and Hanna Ahti
In collaboration with: Onoma
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki, Finnish Cultural Foundation’s Uusimaa Regional Fund, Kone Foundation and Swedish Cultural Foundation in Finland
Premiere: 2.10.2020 Titanik Gallery, Turku
Photo: Yoshi Omori

Performance Fiskars’ Old Granary (Fiskarsintie 333, 10470 Fiskars)
Sat 11.9. at 14–16
as a part of Onoma’s TÄÄLLÄ | HÄR | HERE summer exhibition

You can follow the performance the time you please.

Free entry!

hannaahti.com
maijamustonen.com
jaakkopietilainen.com
masitiitta.portfoliobox.me