New dance & performance

Tashi Iwaoka: Shasin Siko

Amsterdamissa toimiva esitystaiteilija Tashi Iwaoka esittää osana XS Vol.3 -festivaalin ohjelmistoa uusimman sooloteoksensa Shasin Siko.

Shasin Siko on liikeimprovisaatioon perustuva esitys, joka yhdistelee Iwaokan esitystaiteellisen kiinnostuksen ja Budo-harjoittelun päämääriä läsnäolosta tässä hetkessä. Iwaokan tavoitteena on esitystilanteessa saavuttaa täydellinen ja syvä tietoisuus kaikesta, joka häntä ympäröi. Tämä tavoite toimii teoksessa samanaikaisesti sekä esiintyjän rituaalinomaisena henkisen kasvun välineenä että esityksen pyrkimyksenä tehdä katsojien elämästä täydempää.

Konsepti ja esitys: Tashi Iwaoka
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Tashi Iwaoka

Esitys Kutomolla
To 24.11. klo 19

Teos esitetään yhteisillassa Inari Salmivaaran teoksen I am lying kanssa.

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: info(at)ehka.net

XS Vol.3 – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali 23.-27.11.2011 on Ehkä-tuotantoa yhteistyössä BETAn, B-gallerian, Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Pentagonin kanssa. Tapahtumaa on tukenut Valtion tanssitaidetoimikunta.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Tashi Iwaoka: Shasin Siko

As part of the XS Vol.3 Festival program Amsterdam based performance artist Tashi Iwaoka presents his new solo performance Shasin Siko.

Shasin Siko is a performance based on movement improvisation combining Iwaoka’s Budo and performance practice for being in the moment. As a performer Iwaoka’s aim is to achieve the fullest and deepest awareness of the whole surroundings in the performance situation. At the same time this aim functions as a ritual for performers own spiritual growth as well as an attempt to make viewers’ lifes fuller.

Concept and performance: Tashi Iwaoka
Production: Ehkä-production, Tashi Iwaoka

Performance at Kutomo
Thu 24.11. at 7 pm

The piece will be seen in double-bill evening with I am lying by Inari Salmivaara.

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: info(at)ehka.net

XS Vol.3 – Festival for New Dance and Performance 23.-27.11.2011 is produced by Ehkä-production in collaboration with BETA, B-gallery, Pentagon and the Regional Dance Centre of Western Finland. The event is supported by the National Council for Dance.

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station