8.9.2011

Tashi Iwaoka: Shasin Siko

Shasin Siko on liikeimprovisaatioon perustuva esitys, joka yhdistelee Tashi Iwaokan esitystaiteellisen kiinnostuksen ja Budo-harjoittelun päämääriä läsnäolosta tässä hetkessä. Iwaokan tavoitteena on esitystilanteessa saavuttaa täydellinen ja syvä tietoisuus kaikesta, joka häntä ympäröi. Tämä tavoite toimii teoksessa samanaikaisesti sekä esiintyjän rituaalinomaisena henkisen kasvun välineenä että esityksen pyrkimyksenä tehdä katsojien elämästä täydempää.

Konsepti ja esitys: Tashi Iwaoka
Tuotanto: Amsterdam Fringe Festival, Ehkä-tuotanto, Muiderpoorttheater, Tashi Iwaoka

Ensi-ilta 8.9.2011 Amsterdam Fringe Festival, Muiderpoorttheater, Amsterdam
Esitys 27.10.2011 Kesäaika päättyy -festivaali, Kulttuuritalo Valve, Oulu
Esitys 24.11.2011 XS Vol.3 -festivaali, Kutomo, Turku
Esitys 1.6.2013 Esitystaiteen Keskus, Helsinki

 

Tashi Iwaoka: Shasin Siko

Shasin Siko is a performance based on movement improvisation combining Tashi Iwaoka’s Budo and performance practice for being in the moment. As a performer Iwaoka’s aim is to achieve the fullest and deepest awareness of the whole surroundings in the performance situation. At the same time this aim functions as a ritual for performers own spiritual growth as well as an attempt to make viewers’ lifes fuller.

Concept and performance: Tashi Iwaoka
Production: Amsterdam Fringe Festival, Ehkä-production, Muiderpoorttheater, Tashi Iwaoka

Premiere 8.9.2011 Amsterdam Fringe Festival, Muiderpoorttheater, Amsterdam
Performance 27.10.2011 The End of Daylight Saving Time Festival, Cultural Centre Valve, Oulu
Performance 24.11.2011 XS Vol.3 Festival, Kutomo, Turku
Performance 1.6.2013 Performance Center, Helsinki