New dance & performance

Tashi Iwaoka: Towards

“The initiation of your movement is not necessarily from within, yet, ‘towards’ something that is happening around you.
Furthermore, it is to play with all what is possible. Let’s play.”

Tashi Iwaokan ohjaama kaksipäiväinen liikeimprovisaatiotyöpaja Towards keskittyy kosketuksen ja tilan synnyttämiin kompositioihin. Eri elementtejä ja työkaluja (esim. musiikki) käyttäen etsitään keinoja edetä improvisaatiossa vapaasti. Työpajassa kehitetään myös ymmärrystä oman kehon ulkopuolisesta; harjoittelu tähtää kohti epäitsekkyyttä ja kykyä tulla osaksi sitä, mikä tapahtuu jaetussa tilassa.

Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille. Työpajan kieli on englanti.

Työpaja Kutomolla lauantaina ja sunnuntaina 17.-18.3.2018 klo 11-15

Hinta: 25€
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

tashiwaoka.org

Kuva: Atsunobu Katagiri

 

Tashi Iwaoka: Towards

“The initiation of your movement is not necessarily from within, yet, ‘towards’ something that is happening around you.
Furthermore, it is to play with all what is possible. Let’s play.”

The two-day movement improvisation workshop Towards, directed by Tashi Iwaoka, focuses on touch and space/volume and compositions they create. Different elements and tools (f.e. music) are used in the practice in order to play and experiment, and to find a free state in improvisation. The workshop also develops the sense of ‘out there’ by aiming towards selflessness; to become a part of what is happening in the shared space.

The workshop is open to everyone interested. The workshop is given in English.

Workshop at Kutomo on Saturday and Sunday 17.-18.9.2018 from 11 am to 3 pm

Fee: 25€
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

tashiwaoka.org

Photo: Atsunobu Katagiri