New dance & performance

Tiloissa-konsepti: Improtila

Tiloissa-konseptin kevään viimeinen Improtila järjestetään Nykytaidetila Kutomolla kesäkuussa. Kaksituntinen Improtila on kaikille tanssi-improvisaatiosta kiinnostuneille avoin ja yhteinen jaettu tila, jossa liikkua jamitteluhengessä. Session aikana tilasta on vastuussa tanssitaiteilija Jenni Honkamaa.

Improtila aloitetaan yhteisellä alustuksella, jossa käydään läpi tilan säännöt ja puitteet. Tämän vuoksi osallistujia kehotetaan saapumaan paikalle viimeistään aloitukseen mennessä.

Session aikana tilaan saa tulla ja tilasta saa poistua oman halun mukaan milloin tahansa. Improvisaatiota saa todistaa myös tilan reunoilta. Reunoilla oleminen on merkki kaikille osallistujille, että olet katsojan/kokijan/todistajan roolissa. Tilaan saa tulla todistamaan tanssia myös piirtämällä, maalaamalla tai kirjoittamalla.

Kaikkia osallistujia kannustetaan sensitiivisyyteen, aistimiseen ja tilan kuunteluun toisten kanssa tanssiessa. Improtilassa voi tanssia suhteessa muihin tai vain itseen. Tilassa ei ole pakko ottaa kontaktia toisiin liikkujiin. Improtilassa soitetaan musiikkia, joten tila ei ole äänetön. Session jälkeen osallistujat voivat jäädä jakamaan yhteisesti ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Improtila on osa taiteilijavetoista Tiloissa-konseptia, joka järjestää niin tanssin ammattilaisille kuin kaikille liikkeestä kiinnostuneille suunnattuja kertaluontoisia Improtiloja sekä viikoittaisia Treenitiloja. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Barker-teatterin, Ehkä-tuotannon, Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Turku Dansart ry:n kanssa.

Improtila Nykytaidetila Kutomolla su 11.6.2023 klo 16–18

klo 15:30–16:00 paikalle saapuminen ja oma lämmittely
klo 16:00 yhteinen alustus
klo 16:00–18:00 Improtila

Vapaa pääsy!

Lisätiedot: tiloissakonsepti@gmail.com

instagram.com/___tiloissa___/

Kuvat: Tiloissa-konsepti

Ehkä-tuotannon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Tiloissa concept: Improtila

The spring season’s last Improtila by Tiloissa concept takes place at Contemporary Art Space Kutomo in June. The two-hour Improtila is an open and common shared space for all those interested in dance improvisation, where you can move in the spirit of jamming. Dance artist Jenni Honkamaa is responsible for the space during the session.

Improtila starts with a joint introduction, where the rules and framework of the space are reviewed. For this reason, participants are advised to arrive by the start of the session at the latest.

During the session, you can enter and leave the space as you wish at any time. You can also witness improvisation from the edges of the space. Being on the edges is a signal to all participants that you are in the role of viewer/experiencer/witness. You can also come to the space to witness dance by drawing, painting or writing.

All participants are encouraged to sensitivity by sensing and listening to the environment while sharing the space with others. When improvising you can dance in relation to others or just to yourself. There is no need to make contact with other movers in the space. In the improv mode, music is played, so the space is not silent. After the session, the participants can stay and share their thoughts and experiences together.

Improtila is part of the artist-run Tiloissa concept, which organizes one-off Improtila and weekly Treenitila sessions aimed at both dance professionals and anyone interested in movement. The activity is carried out in cooperation with Barker Theatre, Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland and Turku Dansart Association.

Improtila at Contemporary Art Space Kutomo on Sun 11.6.2023 at 16–18

at 15:30–16:00 arrival and own warm-up
at 16:00 joint introduction
at 16:00–18:00 Improtila

Free entry!

Inquiries: tiloissakonsepti@gmail.com

instagram.com/___tiloissa___

Photos: Tiloissa concept

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.