New dance & performance

Tiloissa-konsepti: Improtila

Tiloissa-konseptin vuoden 2024 ensimmäinen Improtila järjestetään Nykytaidetila Kutomolla tammikuussa. Improtila on kaikille tanssi-improvisaatiosta kiinnostuneille avoin yhteinen jaettu tila, jossa tanssia jamitteluhengessä. Tilaa fasilitoivat tanssitaiteilijat Jenni Honkamaa ja Amanda Vuori.

Improtila aloitetaan lyhyellä yhteisellä alustuksella, jossa käydään läpi tilan puitteet. Osallistujia kehotetaan saapumaan paikalle yhteiseen aloitukseen. Improtilassa saa tanssia ja liikkua, katsoa ja todistaa muita tilan reunoilta tai vaikka piirtää ja kirjoittaa. Tanssiin saa liittyä omien halujen mukaan milloin tahansa, sekä poistua kun itse haluaa. Reunoilla oleminen on merkki muille osallistujille, että olet katsojan/todistajan roolissa.

Kaikkia osallistujia kannustetaan sensitiivisyyteen, aistimiseen ja tilan kuunteluun toisten kanssa tanssiessa. Improtilassa voi ottaa kontaktia toisiin liikkujiin. Tilassa soitetaan musiikkia, joten tila ei ole äänetön.

Improtila on osa taiteilijavetoista Tiloissa-konseptia, joka järjestää toimintaa niin tanssin ammattilaisille kuin kaikille liikkeestä kiinnostuneille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä muun muassa Barker-teatterin, Ehkä-tuotannon, Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Turku Dansart ry:n kanssa.

Improtila Nykytaidetila Kutomolla su 28.1. klo 12:30–15:00

klo 12:30–13:00 paikalle saapuminen ja oma lämmittely
klo 13:00 yhteinen aloitus
klo 13:00–15:00 Improtila

Vapaa pääsy!

Lisätiedot ja yhteydenotot: tiloissakonsepti@gmail.com

instagram.com/___tiloissa___/

Kuvat: Tiloissa-konsepti

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Tiloissa concept: Improtila

Tiloissa concept’s first Improtila in 2024 takes place at Contemporary Art Space Kutomo in January. Improtila is an open and common shared space for everyone interested in dance improvisation, where you can dance in the spirit of jamming. The space is facilitated by dance artists Jenni Honkamaa and Amanda Vuori.

Improtila starts with a joint introduction, where the framework of the space is reviewed. Participants are advised to arrive by the start of the session. In Improtila you can dance and move, view and witness others from the edges of the space, or for instance, draw and write. During the session, you can join or leave the dancing as you wish at any time. Being on the edges is a signal to other participants that you are in the role of viewer/witness.

All participants are encouraged to sensitivity by sensing and listening to the environment while dancing with others. When improvising you can take contact to other movers. In Improtila music is played, so the space is not silent.

Improtila is part of the artist-run Tiloissa concept, which organizes activities aimed at both dance professionals and anyone interested in movement. The activity is carried out in cooperation with Barker Theatre, Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland, and Turku Dansart Association.

Improtila at Contemporary Art Space Kutomo on Sun 28.1. at 12:30–15:00

at 12:30–13:00 arrival and own warm-up
at 13:00 joint introduction
at 13:00–15:00 Improtila

Free entry!

Additional information and contact: tiloissakonsepti@gmail.com

instagram.com/___tiloissa___/

Photos: Tiloissa concept

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.