New dance & performance

Titanik: Anne Naukkarinen ja työryhmä: Carried by Invisible Bodies

Carried by invisible bodies from one person to another 
You don’t know how you’re gonna react 
And when you do react 
You react with body parts you didn’t know you had 
Very small ones, like, you know, all the little hairs you don’t normally feel in your body 
– Lost Girls: Carried by Invisible Bodies 

Carried by Invisible Bodies on muistin kannattelema esitys. Teos on myös jotain muuta, ikään kuin olemassa olevan uudelleen kuvittelemista. Ruumiiden liikkeet, sanat, veistokset ja harppumusiikki ovat kaikuja aiemmin tapahtuneesta. Ne ovat jälkiä toistosta, joka kannattelee, kuormittaa, kyllästyttää ja hyväilee. 

Kuvanveisto, harpun soittaminen ja runonlausunta ovat tanssitaiteen rinnalla eräitä vanhimpia taiteen tekemisen muotoja. Carried by Invisible Bodies luo poeettisen tilan, jossa nyt-hetki, henkilöhistoriat ja ei-inhimillinen aika punoutuvat toisiinsa. Materiaalit kuten savi, vaha ja heinä kasvavat ja muotoutuvat omassa tahdissaan, kun taas taiteilijoiden ruumiit ja taiteen tekemisen tavat kytkeytyvät ihmisen kulttuurihistorian kerroksiin. Anne Naukkarisen koreografia kokoaa yhteen Natalia Castrillónin musiikin, Maarit Mustosen runon ja Niina Tervon veistokset. 

Teos saa ensi-iltansa Titanik-galleriassa Turussa toukokuussa 2022 ja nähdään syyskuussa 2022 MAA-tilassa Helsingissä. 

Koreografi ja tanssija: Anne Naukkarinen
Harpisti: Natalia Castrillón
Kuvanveistäjä: Niina Tervo
Runoilija: Maarit Mustonen
Tuottaja: Riikka Thitz/i dolci
Kanssakeskustelijat: Laura Cemin, Sara Grotenfelt, Venla Helenius ja Tiago Martins Pinto
Tuotanto: Arte ry, MAA-tila ja Anne Naukkarinen
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto ja i dolci
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Kunstencentrum BUDA (Kortrijk)
Tukijat: Helsingin kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 28.5.2022 Titanik-galleria, Turku
Kesto: 40 min
Kuva: Venla Helenius

Esitykset Titanik-galleriassa (Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku)
la 28.5. klo 18:00 ensi-ilta
su 29.5. klo 15:00

Vapaa pääsy!

cargocollective.com/annenaukkarinen

Titanik: Anne Naukkarinen and working group: Carried by Invisible Bodies

Carried by invisible bodies from one person to another 
You don’t know how you’re gonna react 
And when you do react 
You react with body parts you didn’t know you had 
Very small ones, like, you know, all the little hairs you don’t normally feel in your body 
– Lost Girls: Carried by Invisible Bodies 

The performance Carried by Invisible Bodies is a memory holder. It’s also something else, like a possibility to re-imagine. Bodies’ movements, words, sculptures, and harp music are echoes of something that was once given. They are traces of a repetition that carries, strains, bores and caresses us. 

Alongside dancing, sculpting, playing the harp and reciting poetry are some of the oldest forms of art making. Carried by Invisible Bodies creates a poetical space where the present moment, personal histories and non-human perspectives of time are weaved together. Materials like clay, wax and hay follow their own processes of growth and formation, while the artists’ bodies and their ways of making art are connected to layers of human cultural history. The music by Natalia Castrillón, a poem by Maarit Mustonen, and sculptures by Niina Tervo are gathered together and brought in conversation in Anne Naukkarinen’s choreography. 

The work premieres at Titanik Gallery in Turku in May 2022, and will be performed at MAA-Tila in Helsinki in September 2022. 

Choreographer and dancer: Anne Naukkarinen
Harpist: Natalia Castrillón
Sculptor: Niina Tervo
Poet: Maarit Mustonen
Producer: Riikka Thitz/i dolci
Conversation partners: Laura Cemin, Sara Grotenfelt, Venla Helenius and Tiago Martins Pinto
Production: Arte, MAA-tila and Anne Naukkarinen
In collaboration with: Ehkä-production and i dolci
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Kunstencentrum BUDA (Kortrijk)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and City of Helsinki
Premiere: 28.5.2022 Titanik Gallery, Turku
Duration: 40 min
Photo: Venla Helenius

Performances at Titanik Gallery (Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku)
Sat 28.5. at 18:00 premiere
Sun 29.5. at 15:00

Free entry!

cargocollective.com/annenaukkarinen