New dance & performance

Titanik: Maija Mustonen ja työryhmä: Re-treat

Annamme hetken pehmeälle kosketukselle ja painovoimille. Kuuntelemme lumoavan biisin, kosketamme myös tuoksuin. Parfyymissamme tuoksuu tuberosa ja valkoiset kukat: gardenia, kielo ja jasmiini. Kannattelemme toistemme lepäämistä. 

Re-treat on esitys hoitavasta kosketuksesta yhdelle osallistujalle kerrallaan. Osallistuja voi antautua lepäämään ja kosketettavaksi. Lempeä sessio kestää noin tunnin, ja siinä pidetään huolta sekä osallistujan että esiintyjien mukavuudesta ja turvallisuudesta. Kosketus syntyy ja sille luodaan tilaa neuvottelun kautta. 

Teos on kehkeytynyt pandemia-ajan eristäytymisen ja sen tuoman herkistymisen keskellä. Se on osa Maija Mustosen koollekutsumaa monivuotista kosketusta ja hoitamista käsittelevää yhteistöiden sarjaa, jonka aiemmat teokset olivat Treat (2021) ja Hoitoja (2015–2018). Esiintyjät Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen ja Maija Mustonen kohtaavat osallistujia Titanik-galleriassa. Työryhmässä on mukana valo- ja tilasuunnittelijana Sofia Palillo, tuoksudramaturgina Masi Tiitta sekä äänitaiteilijana Helena Pulkkinen

Esitykset Titanik-galleriassa (Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku) tiistaista lauantaihin 15.–19.2.2022

Vapaa pääsy!
Ajanvaraus esitykseen: retreat.maija@gmail.com

Teos toteutetaan ajankohtaiset koronasuositukset huomioiden.

Kokonaisvastuu ja konsepti: Maija Mustonen
Koreografia ja esitys: Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen ja Maija Mustonen
Tilasuunnittelu: Sofia Palillo, Maija Mustonen ja työryhmä
Valosuunnittelu: Sofia Palillo
Musiikki: Helena Pulkkinen
Tuoksudramaturgi: Masi Tiitta
Tuoksu: Parfums Dusita: Mélodie de l’Amour
Tuotanto: Arte ry, Ehkä-tuotanto ja Maija Mustonen
Yhteistyössä: Carhartt, Desico ja Parfums Dusita
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Taiteen edistämiskeskus
K
uvat: Hertta Kiiski

Titanik: Maija Mustonen and working group: Re-treat

We devote a moment for soft touch and sensing gravity. We listen to an enchanting song. We also aim to touch with scents. Our perfume smells of tuberosa and white flowers: gardenia, lily of the valley and jasmine flower. We give each other support in our resting. 

Re-treat is a performance about caring touch for one participant at the time. The participant can surrender to receiving touch. The duration of one session is about an hour. Matters of consent are negotiated with each participant at the beginning of the session. Everyone’s safety will be taken care of. 

Re-treat emerges from the period of the pandemic isolation and from the sensibilities brought by distance. The piece is a part in a series of collaborative works convened by Maija Mustonen which focus on touch and care. The previous works in the series are Treat (2021) and Hoitoja [Treatments] (2015–2018). In Re-treat the performers Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen and Maija Mustonen encounter the participants in Titanik Gallery. The working group also includes light designer and scenographer Sofia Palillo, scent dramaturg Masi Tiitta, and sound artist Helena Pulkkinen

Performances at Titanik Gallery (Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku) from Tuesday till Saturday 15.–19.2.2022

Free entry!
Reservation for the performance: retreat.maija@gmail.com

The performance takes place according to the prevailing COVID-19 restrictions.

Project lead and concept: Maija Mustonen
Choreography and performance: Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen and Maija Mustonen
Spatial design: Sofia Palillo, Maija Mustonen and working group
Lighting design: Sofia Palillo
Music: Helena Pulkkinen
Scent dramaturg: Masi Tiitta
Scent: Parfums Dusita: Mélodie de l’Amour
Production: Arte, Ehkä-production and Maija Mustonen
In collaboration with: Carhartt, Desico and Parfums Dusita
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation, Finnish Cultural Foundation’s Uusimaa Regional Fund and Kone Foundation
Photos: Hertta Kiiski

maijamustonen.com
hannaahti.com
annamariahakkinen.portfoliobox.net
sofiapalillo.com
masitiitta.portfoliobox.me