New dance & performance

Työskentelyä ja residenssejä Kutomolla keväällä 2019

Kutomo toimii taiteilijoiden residenssi- ja työtilana vuoden ympäri! Ehkä-tuotannon kauniit studiot mahdollistavat runsaan tekijäjoukon työskentelyä joka vuosi, ja antavat tilaisuuden keskittyä taiteelliseen työskentelyyn myös ilman painetta välittömästä lopputulemasta. Kuluvan kevätkauden aikana Kutomon residenssissä työskentelee lukuisia taiteilijoita ja työryhmiä.

Tammikuussa Jenni-Elina von Bagh työstää residenssissä teostaan A Prologue, ja Kasia Gorniak yhdessä Helen Korpakin, Anneli Nygrenin, Eeva Värtön sekä Bogna Wisniewskan kanssa One Whose Whole Body Knows -projektiaan. Tammikuun aikana residenssissä työskentelee myös Emmi Venna uuden teoksensa Fabulous Muscles parissa.

Helmikuussa Hanna Ahti, Maija Mustonen ja Anna Torkkel työskentelevät 15.2. Kutomolla kantaesitettävän teoksen Feel äärellä. Helmi-maaliskuussa Jenna Broas ja Fabian Nyberg työstävät residenssissä esitysinstallaation ja esityksen välimaastoon sijoittuvaa teostaan Because of truths we have a hard time, josta nähdään myös work-in-progress -presentaatio Kutomolla maaliskuun alussa 2.3.

Maaliskuussa Anna Torkkel työskentelee Kutomolla työryhmänsä Hanna Ahti, Mira Kautto, Kimmo Modig, Kristian Palmu, Liisa Pentti, Piia Rinne, Riikka Thitz, Masi Tiitta ja Heidi Maarit Wennerstrand kanssa tulevan Grâce-teoksen parissa. Lisäksi maaliskuun aikana residenssissä ovat Hanna Ahti ja Yoshi Omori valokuvaprojektillaan still(a), sekä Sara Gurevitsch yhdessä Jenna Broaksen, Hanne Jurmun, Tom Lönnqvistin, Sofia Palillon ja Salla Rytövuoren kanssa teoksella ZOE.

Toukokuussa Otto Byström ja André Chapatte työstävät residenssissä Torture Paradise (työnimi) -esitystä, ja Karolina Kucia Freja Bäckmanin, Zosia Hołubowskan sekä Airi Triisbergin kanssa uutta Kutomolla toukokuun puolivälissä 18.5. ensiesitettävää OOW! – Out-Of-Work -teosta.

 

Working and residencies at Kutomo in spring 2019

Kutomo serves as the residency and work space for artists year-round! The beautiful studios, hosted by Ehkä-production, enable the work of several makers each year allowing them to focus on artistic practices and processes without pressure of immediate outcome. During the present spring Kutomo residency will host numerous artists and workgroups.

In January Jenni-Elina von Bagh is working on her performance A Prologue, Kasia Gorniak is developing her current project One Whose Whole Body Knows together with Helen Korpak, Anneli Nygren, Eeva Värtö and Bogna Wisniewska, and Emmi Venna is working on her performance Fabulous Muscles.

In February Hanna Ahti together with Maija Mustonen and Anna Torkkel are working on their upcoming performance Feel to be premiered at Kutomo on 15 February. From mid-February to early March the residency hosts Jenna Broas and Fabian Nyberg who are working on their new project Because of truths we have a hard time. At the end of their residency on 2 March Broas and Nyberg will share their work and process in an open presentation at Kutomo.

During March the Kutomo residency is used by three different workgroups. Anna Torkkel is working on her upcoming performance Grâce together with Hanna Ahti, Mira Kautto, Kimmo Modig, Kristian Palmu, Liisa Pentti, Piia Rinne, Riikka Thitz, Masi Tiitta and Heidi Maarit Wennerstrand, Hanna Ahti and Yoshi Omori are developing their photography project still(a), and Sara Gurevitsch is working on her new performance ZOE together with Jenna Broas, Hanne Jurmu, Tom Lönnqvist, Sofia Palillo and Salla Rytövuori.

In May the artists working at Kutomo residency are Otto Byström and André Chapatte working on their performance under the working title Torture Paradise, and Karolina Kucia with Freja Bäckman, Zosia Hołubowska and Airi Triisberg making the performance OOW! – Out-Of-Work to be premiered at Kutomo on 18 May.