New dance & performance

Työskentelyä ja residenssejä Nykytaidetila Kutomolla tammi-kesäkuussa 2020

Tapahtumien, esitysten, työpajojen ja tanssituntien lisäksi Ehkä-tuotannon Nykytaidetila Kutomo toimii aktiivisena taiteilijoiden residenssi- ja työtilana vuoden ympäri! Kutomon kauniit ja valoisat studiot mahdollistavat vuosittain runsaan tekijäjoukon työskentelyn. Ehkä-tuotannon ylläpitämä residenssi antaa taiteilijoille tilaisuuden keskittyä taiteelliseen työskentelyyn myös ilman painetta välittömästä lopputulemasta. Kuluvan kauden aikana Nykytaidetila Kutomon residenssissä työskentelee jälleen lukuisia taiteilijoita ja työryhmiä.

Tammikuussa Kutomolla työskentelee Ana Teo Ala-Ruona yhdessä dramaturgi Elina Minnin kanssa uuden teoksen My flesh is in tension, and I eat it tekstimateriaalien parissa. Teoksen work-in-progress-presentaatio nähdään Kutomolla lauantaina 25.1. Myöhemmin samassa kuussa residenssissä työskentelee Anna Torkkel työryhmänsä Hanna Ahti, Biitsi, Mira Kautto, Kristian Palmu, Liisa Pentti, Piia Rinne, Masi Tiitta ja Riikka Thitz kanssa. Ryhmä työstää Kiasma-teatterissa helmikuussa kantaesityksensä saavaa nykytanssiteosta Grâce. Grâcen esityksiä nähdään maaliskuussa myös Kutomolla.

Helmikuussa residenssiin saapuu Elias Girod yhdessä Jan Nybergin ja Tuuli Vahtolan kanssa työskentelemään Suupraktiikan äärellä. Suupraktiikkaa avaava presentaatio nähdään Kutomolla ystävänpäivän illassa perjantaina 14.2. Kuun lopussa ja maaliskuun alussa residenssiin palaa Anna Torkkel työryhmineen.

Myöhemmin maaliskuussa residenssissä työskentelee Ada Halonen ja Aww-työryhmä Anttoni Halonen, Maria Junno, Petra Leino ja Anders Sundström Planty-teoksen parissa. Kuun lopussa residenssi on varattu Laura Jantusen ja Mitja Nylundin käyttöön teoksen Yellow Days työstämistä varten. Valmis esitys nähdään Titanik-galleriassa.

Huhtikuussa Kutomon residenssiin saapuu Hanna Ahti yhdessä työryhmän Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Johannes Purovaara, Riikka Thitz ja Masi Tiitta kanssa. He työskentelevät teoksen Kasa parissa, joka esitetään Titanik-galleriassa.

Toukokuun alussa residenssissä työskentelee työryhmä Heli Keskikallio, Taru Koski ja Lotta Suomi teoksen Wild Thing parissa. Loppukuusta residenssi on Tarleena Laakon ja Ronja Louhivuoren käytössä teoksen Underperformance – Aliesitys tiimoilta.

Kesäkuussa Kutomon residenssiin saapuu Saara Norvio yhdessä työryhmänsä kanssa työstämään teosta I like to talk to the Winds. Tämän jälkeen residenssissä työskentelevät Jonna Eiskonen ja Ninu Lindfors teoksen Let’s talk about… parissa. Ennen Kutomon kesälomaa residenssi on vielä Janina Rajakankaan ja työryhmän käytössä teoksen Afrodite tiimoilta.

Ehkä-tuotanto ja Nykytaidetila Kutomo lomailevat koko heinäkuun. Residenssitoiminta jatkuu aktiivisena taas elokuun alusta alkaen!

Working and residencies at Contemporary Art Space Kutomo in spring 2020

Contemporary Art Space Kutomo serves as a residency and work space for artists year-round! The beautiful studios, hosted by Ehkä-production, enable the work of several makers each year allowing them to focus on artistic practices and processes without a pressure of immediate outcome. During the present spring Kutomo residency will host numerous artists and workgroups.

In January Ana Teo Ala-Ruona together with Elina Minn work with the textmaterial of a new performance My flesh is in tension, and I eat it. A work-in-progress presentation is seen at Kutomo on Saturday the 25th. Later on the Kutomo residency is used by Anna Torkkel with work group Hanna Ahti, Biitsi, Mira Kautto, Kristian Palmu, Liisa Pentti, Piia Rinne, Masi Tiitta and Riikka Thitz. The group will work with contemporary dance piece Grâce which will premiere at Kiasma Theater on February 13th. Grâce will be performed at Kutomo in March.  

In February the residency hosts Elias Girod together with Jan Nyberg and Tuuli Vahtola. The group will work with Mouth Practice and a presentation will be held at Kutomo on the Friday 14th. At the end of the month and early March Anna Torkkel returns to the residency with work group. 

Later in March Ada Halonen together with group Aww Anttoni Halonen, Maria Junno, Petra Leino and Anders Sundström work with their piece Planty. At the end of the month the residency is taken by Laura Jantunen and Mitja Nylund to work with their performance Yellow Days.

In April Hanna Ahti together with work group Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Johannes Purovaara, Riikka Thitz and Masi Tiitta work with the performance Kasa which will be performed at Titanik art gallery in Turku.

During May the Kutomo residency is used by two workgroups: Heli Keskikallio, Taru Koski and Lotta Suomi and their piece Wild Thing, and Tarleena Laakko and Ronja Louhivuori with their piece Underperformance

In June the residency hosts Saara Norvio and work group with their piece I like to talk to the Winds. After this the residency is taken by Jonna Eiskonen and Ninu Lindfors and their performance Let’s talk about… Before summer holidays there will be Janina Rajakangas and workgroup working with their piece Afrodite

Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo will be on holiday all of July. The residency will be open and active again from the beginning of August!