New dance & performance

Veli Lehtovaara, Anna Mustonen, Olli-Pekka Tennilä, Tatu Nenonen ja Topias Toppinen: Ontto harmaa tanssi

Ontto harmaa tanssi on koreografien Veli Lehtovaara ja Anna Mustonen, runoilija Olli-Pekka Tennilän sekä äänisuunnittelija Tatu Nenosen ja valosuunnittelija Topias Toppisen yhdessä toteuttama näyttämöteos, joka rakentuu Tennilän fragmentaarisen runoteoksen Ontto harmaa (Poesia 2016) ympärille. 

Ontto harmaa tanssi syventyy ruumiin ja kielen, runon ja tanssin, sekä kirjan ja esityksen välisiin suhteisiin ja reunoihin. Kirjoitettujen ja ääneen lausuttujen sanojen asetelmat käyvät tanssiin, muuttuvat koreografiaksi ja hahmottuvat näyttämölle ruumiillisina tapahtumina.

Ontto harmaa oleskelee esimerkiksi avaruudessa, metsässä, merellä ja kadulla. Teos tarkastelee fragmenttien suhdetta ympäristöön, havaitsemisen tapaan ja herkkyyteen. Miten esitys voisi avata paikan, jossa nämä runot tulevat kuulluksi, nähdyksi ja tunnetuiksi?

Esitys: Veli Lehtovaara, Anna Mustonen ja Olli-Pekka Tennilä
Koreografia: Veli Lehtovaara ja Anna Mustonen
Äänisuunnittelu: Tatu Nenonen
Valosuunnittelu: Topias Toppinen
Kirja: Ontto harmaa (Poesia 2016)
Tuotanto: Mad House Helsinki, Runokuu ja työryhmä
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 19.8.2020 Runokuu/Mad House Helsinki, Helsinki
Esityskieli: suomi
Kuva: Olli-Pekka Tennilä

Vierailun toteuttamista on tukenut Läntinen tanssin aluekeskus.

Vierailuesitys Kutomolla lauantaina 12.9.2020 klo 19 – loppuunvarattu

Liput: 15/10€
Osta lippuja

Huom. Esityksen lippumäärä on rajattu 20 kappaleeseen.

spacetimelove.com/veli
annamustonen.com
poesia.fi/kirjailijat/olli-pekka-tennila

Veli Lehtovaara, Anna Mustonen, Olli-Pekka Tennilä, Tatu Nenonen and Topias Toppinen: Ontto harmaa tanssi

Ontto harmaa tanssi (Hollow Grey Dance) is a collaboration between choreographers Veli Lehtovaara and Anna Mustonen, poet Olli-Pekka Tennilä, sound designer Tatu Nenonen and light designer Topias Toppinen. The work is based on Tennilä’s fragmentary book of poetry Ontto Harmaa (Poesia 2016).

Ontto harmaa tanssi delves into body and language, poetry and dance, book and performance, and the relations and edges in between. Words written and spoken aloud turn into dance, transform into choreography, and take shape on stage as corporal processes.

Ontto harmaa dwells in space, in the forest, in the sea and on the street. The piece contemplates the fragments’ relation to the environment, to the manner of observance and to sensitivity. How could the performance uncover a place where these poems would be heard, seen and known?

Performance: Veli Lehtovaara, Anna Mustonen and Olli-Pekka Tennilä
Choreography: Veli Lehtovaara and Anna Mustonen
Sound design: Tatu Nenonen
Light design: Topias Toppinen
Book: Ontto harmaa (Poesia 2016)
Production: Mad House Helsinki, Poetry Moon and the workgroup
In collaboration with: Ehkä-production
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Finnish Cultural Foundation
Premiere: 19.8.2020 Poetry Moon/Mad House Helsinki, Helsinki
Performance language: Finnish
Photo: Olli-Pekka Tennilä

The guest performance at Kutomo is supported by the Regional Dance Centre of Western Finland.

Guest performance at Kutomo on Saturday 12 September 2020 at 7 pm – fully booked

Tickets: 15/10€
Buy tickets

Note: The number of tickets is limited to 20.

spacetimelove.com/veli
annamustonen.com
poesia.fi/kirjailijat/olli-pekka-tennila