New dance & performance

Janina Rajakangas Projekti: Venus

Venus on teini-ikäisten tyttöjen kanssa koreografioitu teos nuorten erotisoinnista ja siitä mitä on olla tyttö 2020-luvulla. Se on monialainen projekti teini-ikäisen tytön kasvamisesta patriarkaatin ehdoilla.

Venus paljastaa ulkopuolisten osallisuuden tyttöjen käsitykseen kauneudesta ja merkityksellisyydestä. Teos tuo näyttämölle nuorten arkisia feministisiä taisteluita. Se selättää (hetkeksi) tytön elämässä kummittelevan haluavan subjektin ja piirtää Venuksen uudelleen nykytanssin, nykyesityksen ja laulunkirjoituksen voimin.

Teoksen ensi-ilta oli Baltic Circle -festivaalilla Helsingissä marraskuussa 2022, jonka jälkeen teos nähtiin osana Ehkä-tuotannon saman vuoden XS-festivaalin ohjelmistoa Nykytaidetila Kutomolla. Marraskuussa 2023 Venus nähdään uudelleen Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa.

Esitys Nykytaidetila Kutomolla
la 4.11.2023 klo 19 – LOPPUUNVARATTU

Liput: 20/10 €
Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja. Lipun voi lunastaa itselleen Nykytaidetila Kutomon lipunmyynnistä 30 minuuttia ennen esityksen alkua.

Koreografi ja ohjaaja: Janina Rajakangas
Koreografin assistentti: Maija Reeta Raumanni
Teoskonsultointi ja lähtöidea: Volta Rajakangas-Moussaoui
Kanssakoreografit ja esiintyjät: Natalia Foster, Mea Holappa, Seela Merenluoma ja Volta Rajakangas-Moussaoui
Tila- ja valosuunnittelija: Alina Pajula
Pukusuunnittelija: Kirsi Gum
Äänisuunnittelija: Tuuli Kyttälä
Tuottaja: Ulrika Vilke
Tuotanto: Entirely Moved | Kaikki Liikkuu ry
Yhteistyökumppanit ensi-iltakaudella 2022: Baltic Circle -festivaali, Davvi – Senter for scenekunst, Ehkä-tuotanto ja Läntinen tanssin aluekeskus
Yhteistyökumppanit kiertueen 2023 osalta: Ehkä-tuotanto, Liikkeellä marraskuussa -festivaali, Läntinen tanssin aluekeskus, Mad House Helsinki ja Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut
Tukijat: Kari Mattilan säätiö ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 22.11.2022 Baltic Circle/Villa Salin, Helsinki
Kesto: 60 min
Kieli: englanti
Sisältöhuomiot: Teos käsittelee seksuaalista häirintää. Häirintäkohtauksessa käytetyt tekstit ovat dokumentaarisia, mikä tarkoittaa, että jokainen puhuttu viesti on lähetetty lapselle verkossa. Teos sisältää kovia, huudettuja ääniä.
Kuvat: Tani Simberg

Natalia: Mä olen 16-vuotias ja tanssi on mun tapa ilmaista itseäni. Sen lisäksi olen todella kiinnostunut taiteesta ja kirjallisuudesta.

Mea: Olen 19-vuotias pitkänlinjan lukiolainen, jolle tanssi on iso osa elämää. Tanssin avulla pystyn ilmaisemaan itseäni ja hahmottamaan maailmaa, kun sanat eivät riitä. Olen myös intohimoinen ja intensiivinen askartelija.

Seela: Olen 17-vuotias taiteen ja kulttuurin rakastaja. Haluan joka päivä haastaa itseäni ja hivuttautua epämukavuusalueelleni.

Volta: Olen 14-vuotias, ja luen paljon kirjoja vapaa-ajalla. Tykkään myös musiikista, ja käynkin musiikkilinjaa yläasteella.

Janina Rajakangas on helsinkiläinen koreografi, esiintyjä ja opettaja. Rajakangas luo yksityiskohtaista koreografista materiaalia ja suurikokoisia partituureja ryhmille. Hänen työnsä keskittyy ymmärtämään, kuinka tanssi syntyy arjen kokemuksista. Janina Rajakangas Projekti purkaa nykyisessä trilogiassa patriarkaatin rakenteita tarkastelemalla arjen valtadynamiikkaa. Trilogiassa käsitellään teemoja: isäsuhteet (Meadow 2021), teini-ikäisten tyttöjen seksualisaatio (Venus 2022) ja inklusiivisuus koreografiana (Tanssija 2023). Projektin teoksia on muun muassa esitetty Baltic Circle ja Liikkeellä marraskuussa -festivaaleilla, Kiasma-teatterissa ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa Helsingissä sekä The Place -teatterissa Lontoossa.

janinarajakangas.com

Ehkä-tuotannon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Janina Rajakangas Project: Venus

Venus is a piece made with teenage girls. It is a piece about the erotization of youth and what it is to be a girl in the 2020s. It is a project about a teenage girl growing up in a patriarchal society.

Venus reveals the part outsiders play in the understanding and appreciation of beauty and value in a girl’s life. It stages everyday feminist fights had by youth. It forces the ghosting needy subject to fall (for a moment) and draws Venus again by the means of contemporary dance, performance and song.

The piece premiered at the Baltic Circle festival in Helsinki in November 2022, and was also performed at Contemporary Art Space Kutomo as part of Ehkä-production’s 2022 XS Festival. In November 2023 Venus is seen again in the programme of Contemporary Art Space Kutomo.

Performance at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 4.11.2023 at 19 – FULLY BOOKED

Tickets: 20/10 €
Buy tickets

A small amount of “pay what you can” tickets are available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Choreographer and director: Janina Rajakangas
Choreographer’s assistant: Maija Reeta Raumanni
Founding idea: Volta Rajakangas-Moussaoui
Co-choreographers and performers: Natalia Foster, Mea Holappa, Seela Merenluoma and Volta Rajakangas-Moussaoui
Space and lighting designer: Alina Pajula
Costume designer: Kirsi Gum
Sound designer: Tuuli Kyttälä
Producer: Ulrika Vilke
Production: Entirely Moved | Kaikki Liikkuu ry
Partners in the premiere season 2022: Baltic Circle festival, Davvi – Centre for Performing Arts, Ehkä-production and Regional Dance Centre of Western Finland
Partners for the 2023 tour: Ehkä-production, Mad House Helsinki, Moving in November festival, Porvoo City Culture Services and Regional Dance Centre of Western Finland
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Kari Mattila Foundation
Premiere: 22.11.2022 Baltic Circle/Villa Salin, Helsinki
Duration: 60 min
Language: English
Content note: The work deals with sexual harassment. The texts used in the harassment scene are documentary, meaning that every message spoken out has been sent to the child online. The piece contains loud noises by shouted out sounds.
Photos: Tani Simberg

Janina Rajakangas is a Helsinki-based choreographer, performer, and teacher. Rajakangas creates detailed choreographic material and large-scale scores for groups. Her work revolves around understanding how dance emerges from everyday experiences. In her current trilogy, the Janina Rajakangas Project deconstructs the structures of patriarchy by examining everyday power dynamics. The trilogy explores themes such as paternal relationships (Meadow 2021), the sexualization of teenage girls (Venus 2022), and inclusivity as choreography (Dancer 2023). The Project’s pieces have been shown, among others, at Baltic Circle and Moving in November festivals, Kiasma Theatre and Zodiak – Center for New Dance in Helsinki, and The Place Theatre in London.

janinarajakangas.com

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.