New dance & performance

Vibes

Syyskuussa Vibes tekee Kutomolle esityksen, jossa tarkastellaan yksilön kokemusta yhteisöstä. Esitys sisältää kolme henkilökohtaista näkökulmaa Vibesin toimintaan. Se pyrkii muotoilemaan Vibesille valoisaa tulevaisuutta menneisyyttä materiaalinaan käyttäen.

Vibes (2012-) on poikkitaiteellisen työryhmän monivuotinen teoskokonaisuus, joka muodostuu kertaluontoisista esityksistä, tilanteista ja kokoontumisista. Sille on ominaista sitoutuminen, spontaanius ja jatkuva muutos. Vibes on harjoittanut muun muassa kollektiivista näytelmän kirjoittamista ja meditaatiota, se on ottanut niin videoteoksen kuin hoitolan muodon ja synnyttänyt yllättäviä sosiaalisia tilanteita. Vibes on nähty muun muassa Titanik-galleriassa, Kiasma-teatterissa sekä Baltic Circle -teatterifestivaalilla.

Työryhmä: Ville Ahonen, Laura Birn, Anna-Mari Karvonen, Anni Puolakka, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo, Masi Tiitta ja heidän ystävänsä
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Vibes

Esitys Kutomolla perjantaina 19.9.2014 klo 19
Vapaa pääsy!

vibes.fi

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Vibes

The new Vibes performance to be seen at Kutomo in September looks into the experience of an individual in a group. The performance contains three personal views to Vibes. It attempts to shape a luminous future for Vibes, using the past as material.

Vibes (2012-) is a multiannual piece consisting of one-off performances, situations and gatherings. It celebrates commitment, spontaneity and constant change. Vibes has practiced collective playwriting and meditation, taken a form of a video work and a health center, and created unexpected social situations. Vibes events has previously been organized, among others, at Titanik Gallery, Kiasma Theatre and at the Baltic Circle Theatre Festival.

Working group: Ville Ahonen, Laura Birn, Anna-Mari Karvonen, Anni Puolakka, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo, Masi Tiitta and their friends
Production: Ehkä-production, Vibes

Performance at Kutomo on Friday 19 September 2014 at 7 pm
Free entry!

vibes.fi

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station