KANTAESITYS / PREMIERE 24.–29.9.2021

Jenni-Elina von Bagh: Void – A Psychodrama

Syöksymme aikaan, joka ei ole hallittavissa vaan tapahtumallinen; maailmaan, joka on juuri menettänyt ihmisen tekniikan ja taktiikan. 

Void − A Psychodrama on kolmen esiintyjän ja erinäisten näyttämöllisten komponenttien yhteenkietoutunut verkosto ja koreografia. Se on yhteinen absurdi ja humoristinen yritys löytää ilmaisua ja väylää äärimmäiselle sisäiselle, ihmisen ruumiin ylittävälle kokemukselle. Void − A Psychodrama porautuu juuri käsillä olevaan murrokseen ja hämmennykseen sekä esiintyjän ruumiiseen. Se sekoittaa ihmisen ja materian, draaman ja näyttämön käsitteitä. 

Teos inspiroituu nykyfilosofisesta ja posthumanistisesta ajattelusta suhteessa kategoriattomuuteen, välisyyteen ja tulemisen tapahtumaan. Lähtökohtana teokselle toimii englanninkielinen käsite void, tyhjiö (mm. teoksesta The Incorporeal, Elisabeth Grosz, 2017). 

Void – A Psychodrama ensiesitettiin Caisassa Helsingissä 7.8.2021. Syyskuussa teos saa uuden ensi-illan ja muotoutumisen Kutomon intiimissä tilassa. 

Konsepti ja koreografia: Jenni-Elina von Bagh
Esiintyjät: Jyrki Karttunen, Outi Markkula ja Johannes Purovaara
Esiintyjät Kutomolla: Jyrki Karttunen, Outi Markkula ja Jenni-Elina von Bagh
Visuaalinen suunnittelu ja lavastus: Virpi Nieminen
Pukusuunnittelu: Ingvill Fossheim
Valosuunnittelu: Luca Sirviö
Äänisuunnittelu: Tari Doris
Dramaturgia: Otto Sandqvist
Tuotannollinen apu: Sofia Suomalainen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Kulttuurikeskus Caisa ja Jenni-Elina von Bagh
Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku) ja Teisko-radicalisation (Tampere)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 24.9.2021 Kutomo, Turku
Kesto: noin 60 min
Kuva: Katri Naukkarinen

Esitykset Kutomolla
pe 24.9. klo 19 ensi-ilta
su 26.9. klo 17
ke 29.9. klo 19

Liput: 15/10€
Osta lippuja

Esitykset järjestetään koronaturvallisesti.
Esityksessä on vilkkuvia valoja, savua ja voimakkaita ääniä.

jennielinavonbagh.com

 

Jenni-Elina von Bagh: Void – A Psychodrama

We will dive into a time that can no longer be managed, into a world that has just lost all human technology and tactics. 

Void − A Psychodrama is a network and choreography between three performers and different theatrical components. It is an absurd and humorous attempt to find an expression or passage to an extreme internal experience that exceeds the human body. Void − A Psychodrama drills determinedly into the transition and confusion at hand. It blends the concepts of human and material, drama and stage. 

The work is inspired by contemporary philosophy and posthumanist thought in relation to uncategorization, in-betweennes and the event of becoming. As a starting point for the piece is the concept of Void (inspired by the book: The Incorporeal, Elisabeth Grosz, 2017). 

Void – A Psychodrama premiered at Caisa in Helsinki on 7.8.2021. In September the piece takes a new shape and has its new premiere in Kutomo’s intimate space. 

Concept and choreography: Jenni-Elina von Bagh
Performers: Jyrki Karttunen, Outi Markkula and Johannes Purovaara
Performers at Kutomo: Jyrki Karttunen, Outi Markkula and Jenni-Elina von Bagh
Visual and set design: Virpi Nieminen
Costume design: Ingvill Fossheim
Light design: Luca Sirviö
Sound design: Tari Doris
Dramaturgy: Otto Sandqvist
Production assistance: Sofia Suomalainen
Production: Ehkä-production, Cultural Centre Caisa and Jenni-Elina von Bagh
Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku) and Teisko-radicalisation (Tampere)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 24.9.2021 Kutomo, Turku
Duration: approx. 60 min
Photo: Katri Naukkarinen

Performances at Kutomo
Fri 24.9. at 7 pm premiere
Sun 26.9. at 5 pm
Wed 29.9. at 7 pm

Tickets: 15/10€
Buy tickets

The performances are organized corona safely.
The performance includes flashing lights, smoke and loud sounds.

jennielinavonbagh.com