New dance & performance

Work-in-Progress: Virva Talonen

Tanssitaiteilija Virva Talonen vierailee heinä-elokuussa 2013 Kutomon tanssi- ja esitystaiteen residenssissä. Talonen valmistaa ryhmäteosta, jonka ensi-ilta on Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa Helsingissä huhtikuussa 2014. Teoksessa esiintyy viisi eri-ikäistä tanssijaa ja sen lähtökohtana on henkilökohtainen ja kollektiivinen lähihistoria.

Residenssin aikana Talonen etsii dialogia menneen ja tämän hetken kokemuksen välillä. Hän yrittää löytää vastausta siihen, miten muisto elää ihmisen liikkeessä. Hän tanssii, keskustelee, leikkii ja yrittää.

Turun Taiteiden Yönä torstaina 15.8.2013 klo 19 Virva Talonen avaa prosessin alla olevaa teostaan Kutomolla.
Vapaa pääsy!

Virva Talonen on porvoolainen tanssitaiteilija. Hän on työskentelee freelancer koreografina ja tanssijana. Talonen on käsitellyt töissään muun muassa kierrättämistä, aikaa, sukulaisuutta ja asumista. Hänen viimeisimpiä teoksiaan ovat Vakiovieraita (2012), MINÄ SINÄ HÄN ME TE HE (2011) sekä Leena ja Pertti (2010).

katve.info

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Work-in-Progress: Virva Talonen

Dance artist Virva Talonen stays in Kutomo residency in July-August 2013. She is working on her upcoming group piece, which will be premiered at Zodiak – Center for New Dance in Helsinki in April 2014. The piece is for five dancers with different ages and it deals with personal and collective recent history.

In the residency she tries to find the dialog between past and present experiences. How does the memory live in the movement of a human being? Talonen dances, talks, plays and makes an effort to try.

Virva Talonen opens up the process of the upcoming piece at Kutomo on Thursday, Turku Night of the Arts 15 August 2013 at 7 pm.
Free entry!

Virva Talonen is a dance artist living in Porvoo, Finland. She works as a freelance choreographer and dancer. The themes in her artistic work has concerned recycling, time, kinship and habitation. Her recent works are Regular Guests (2012), I YOU SHE/HE WE YOU THEM (2011) and Leena & Pertti (2010).

katve.info

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station