New dance & performance

XS: Anne Naukkarinen sekä Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen: Kyse on kaikesta – viisi sooloa ja kirja

”Anne. Tanssiin kutsu. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3” – Sara K 9.3.2019

”Vuoden 2017 lopulla lähetin sähköpostiviestin Rea-Liina Brunoulle, Minna-Kaisa Kalliselle, Sara Kovamäelle ja Liina Kuittiselle, jossa kysyin, kiinnostaisiko heitä aloittaa kirjeenvaihto kanssani. Olin aloittamassa sooloesityksen tekemistä ja kaipasin työskentelyn rinnalle toisia ääniä. Olin myös jo pitkään ollut kiinnostunut heidän taiteellisesta ajattelustaan. Halusin tietää enemmän, miten he työskentelevät ja tekevät esityksiä sekä mitä he ajattelevat taiteilijana toimimisesta ja elämästä ylipäätään. Viestienvaihto jatkui aina kevääseen 2019 asti.

Puolentoista vuoden aikana kertyneestä materiaalista julkaistaan nyt kirja. Kirjassa käymme keskustelua taiteen tekemisen todellisuudesta. Pohdimme mm. työhuoneella tapahtuvaa työskentelyä, soolo- ja kollektiivisen työskentelyn mielekkyyttä ja mielettömyyttä sekä keskustelemme rahaan, valtaan ja tunteisiin liittyvistä kokemuksista.

Illassa nähdään sooloesitykset kultakin taiteilijalta. Teosten aiheet sekä toteutukset vaihtelevat tekijöiden elämäntilanteiden ja taiteellisten prosessien mukaan.” – Anne N

Koollekutsuja ja kirjan toimittaja: Anne Naukkarinen
Kirjoittajat ja esiintyjät: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen
Graafikko: Elina Minn
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen
Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku)
Tukijat: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Suomen Taideyhdistys
Kuva: Elina Minn

Kyse on kaikesta – Keskusteluja ajalta 3.9.2017-31.5.2019 -kirjan julkistamistilaisuus ja viisi sooloa Kutomolla lauantaina 30.11.2019 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmistoa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

Kirjan voi ostaa tilaisuudessa hintaan 20€. Kirja on myös saatavilla seuraavista paikoista: Booky.fi, Khaos, Nide ja PUBLICS tai sen voi tilata Anne Naukkariselta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anne.naukkar@gmail.com. Kirjan toinen julkistamistilaisuus järjestetään Mad House Helsingissä 11.1.2020.

cargocollective.com/annenaukkarinen
realiinabrunou.com
minnakaisakallinen.com
sarakovamaki.wordpress.com
liinakuittinen.tumblr.com
elinaminn.com

XS: Anne Naukkarinen with Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen: It’s about everything – five solos and one book

“Anne. This is an invitation to dance. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3” – Sara K 9.3.2019

“Towards the end of the year 2017, I sent an email to Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen, in which I queried about their possible interest in beginning a correspondence with me. I was in the beginning stages of my solo piece, and I wanted to hear other voices to coincide with my work at the time. I had, in addition, been interested for a long time in each of their approaches and ways of thinking about art. I wanted to know more about how they worked and made performances, and how they felt about working as artists and about life in general. Our correspondence continued all the way into the spring of 2019.

The material that came out of this over 18-month period is now being released as an artist’s book, It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019. In the book, we are in dialogue about the reality of art-making. The texts move between considerations of studio work; the pondering of the pleasures and absurdities of going solo and working in groups; discussions relating to money, power, and emotion.

Each artist will perform a solo during the evening. The means of expression and themes of the works will vary based on the current life conditions of the artists, and the artistic processes that the works are currently in.” – Anne N

Convener and editor: Anne Naukkarinen
Writers and performers: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen
Graphic designer: Elina Minn
Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen
Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku)
Supported by: Ehkä-production, Finnish Art Society and Mad House Helsinki
Image: Elina Minn

It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019 book release and 5 solos at Kutomo on Saturday 30.11.2019 at 7 pm as part of the XS-festival

Tickets: 15/10€
Buy tickets

The book can be bought in the release event for the price of 20€. It is also available from Booky.fi, Khaos, Nide and PUBLICS, or you can order the book by sending e-mail to Anne Naukkarinen anne.naukkar@gmail.com. The second book release party will be held at Mad House Helsinki on 11 January 2020.

cargocollective.com/annenaukkarinen
realiinabrunou.com
minnakaisakallinen.com
sarakovamaki.wordpress.com
liinakuittinen.tumblr.com
elinaminn.com