KESKUSTELU / CONVERSATION 4.12.2021

XS: Jana Unmüssig: Art and Motherhood

Istutaan alas ja puhutaan äitiydestä ja taiteesta. Kaikki ajatukset aiheesta ovat tervetulleita. Keskustelua käydään Long Table -formaatilla, joka on avoin, julkinen ja kokeileva formaatti keskustelun käymiseksi tietystä puheenaiheesta. Formaatin on kehittänyt esitystaiteilija Lois Weaver.

Tanssitaiteilija ja tanssintutkija Jana Unmüssigin fasilitoimaan Art and Motherhood -keskusteluun on tervetullut osallistumaan kuka tahansa aiheesta kiinnostunut ja kaikki pöydän ääressä istuvat saavat puhua vapaasti. Long Tablen pääsisältö on suullinen ajatustenvaihto, tarjolla ei ole ruokaa. Puhua voi vain pöydän ääressä ja pöydässä voi istua myös vain kuuntelemassa. Ehdotettu aihe vaihtuu keskustelun edetessä. 

 

Fasilitoija: Jana Unmüssig
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Jana Unmüssig
Kieli: englanti
Kuva: Jana Unmüssig

 

Keskustelu Nykytaidetila Kutomolla lauantaina 4.12.2021 klo 17 osana XS-festivaalin ohjelmistoa – loppuunvarattu

Yhteisilta Rean teoksen Handbook kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

jana-unmussig.com

 

XS: Jana Unmüssig: Art and Motherhood

Let’s sit down and talk about motherhood and art. Any thoughts are welcome on the subject that will be pondered on through the Long Table format, an open public experimental format to have discussion on a proposed topic developed by the performance artist Lois Weaver

The Long Table discussion Art and Motherhood facilitated by dance artist and researcher Jana Unmüssig is open to everyone interested in the topic, and anyone sitting at the table can freely speak. The main course of the Long Table is verbal exchange, there is no food. If you want to speak you have to come to the table. You can also only sit at the table and listen. The proposed subject will change over the course of the Long Table. 

 

Facilitator: Jana Unmüssig
Production: Ehkä-production and Jana Unmüssig
Language: English
Photo: Jana Unmüssig

 

Conversation at Contemporary art space Kutomo on Saturday 4.12.2021 at 17:00 as part of the XS festival – fully booked

Double-bill evening with the performance Handbook by Rea

Tickets: 15/10€
Buy tickets

jana-unmussig.com