New dance & performance

XS: Vanessa Virta: Butt wait, Butt why?

Behind is the new front. 

Tanssija-koreografi ja rap-artisti Vanessa Virran sooloteos Butt wait, Butt why? tulee tietoiseksi pyllystä aktiivisena toimijana. Pylly asettuu nähdyksi omasta aloitteestaan ja kirjoittaa itse fantasiansa siitä, kuinka tulee kohdatuksi. 

Teoksen inspiraationa on toiminut suomalaisessa muinaisperinteessä esiintyvä pyllyttäjän ammatti, jota harjoittivat varttuneet naiset. Vaaran uhatessa karjaa pyllyttäjä asettui hajareisin navetan oven yläpuolelle ja näin suojasi karjan pedoilta. Esitys pohtii miten tämä voima voisi tulla edelleen nähdyksi ja koetuksi, vaikka pyllyyn liittyy kulttuurissamme häpeän stigma ja toisaalta voimakasta objektivointia. 

Esitys on vaikuttunut Jonathan A. Allanin kirjasta Reading from behind, joka pohtii takapuolen poliittisuutta ja syitä sen sosiaalisen ja kulttuurisen analyysin vähyyteen. Näiden viitekehysten kautta esitys asettaa lantion keskiöön ja tutkii sen tuottaman liikkeen mekaniikkaa. Mitä voimme ymmärtää pyllystä ja sen liikkeestä kun tarkastelemme niitä kehonosan itsenäisyyden näkökulmasta? 

Koreografia ja esitys: Vanessa Virta
Musiikki: Olli Tiikkainen
Dramaturgia ja teksti: Tuuli Vahtola ja Vanessa Virta
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Vanessa Virta
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 1.12.2021 XS-festivaali/Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kieli: englanti
Kesto: noin 40 min
Kuvat: Eva-Lisa Orupõld

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla osana XS-festivaalin ohjelmaa
ke 1.12. klo 19 ensi-ilta
pe 10.12. klo 19

Yhteisilta Sara Kovamäen ja Liina Kuittisen teoksen Kevätsavut kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

instagram.com/hc.vanevane

 

XS: Vanessa Virta: Butt wait, Butt why?

Behind is the new front. 

Butt wait, Butt why? is a solo work by dancer, choreographer and rap artist Vanessa Virta. The work becomes conscious of the butt as an active operator. The butt positions itself as seen and writes its own fantasy about how it is encountered. 

The work is inspired by the profession of the ‘pyllyttäjä’ in the pre-modern Finnish folklore. Especially older women with vaginal powers could protect the cattle from danger by getting astride on top of the barn door. The performance explores how this power could be reseen and experienced in modern culture where the butt is often connected with shame and intense objectification. 

The performance utilizes the book Reading from behind by Jonathan A. Allan that ponders the politics of the butt and the reasons for the sparsity of its social and cultural analysis. With this frame of reference in mind the performance focuses on the hips and explores the mechanism of its movements. What can we understand of the butt and its movement when we view them from the perspective of individual body parts? 

Choreography and performance: Vanessa Virta
Music: Olli Tiikkainen
Dramaturgy and text: Tuuli Vahtola and Vanessa Virta
Production: Ehkä-production and Vanessa Virta
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 1.12.2021 XS festival/Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Language: English
Duration: approx. 40 min
Photos: Eva-Lisa Orupõld

Performances at Contemporary Art Space Kutomo as part of the XS festival
Wed 1.12. at 19 premiere
Fri 10.12. at 19

Double bill evening with the performance Kevätsavut by Sara Kovamäki and Liina Kuittinen

Tickets: 15/10€
Buy tickets

instagram.com/hc.vanevane