New dance & performance

XS: Emmi Venna: Fabulous Muscles (working on it)

Silitän itseäni. Itken, puhun luilleni ja nivelilleni.
Palaan samoihin asioihin vuodesta toiseen. Olen täynnä loisia.

Syleilen tilaa. Venytän lihasteni ja hermojärjestelmäni avulla aikaa. Ajattelen animaatiota, joka venyy, liioittelee olemistaan.

Sulatan aivoni lämpimäksi massaksi, jonka annan valua kurkustani alas. Unohdan vuorotellen luut, lihakset, sisäelimet ja ihon. Olen säiliö säiliön sisällä olevan säiliön sisällä.

Avaan jokaisen sopukan. Voisiko minusta näkyä enemmän kuin olen koskaan näyttänyt tähän mennessä? Voisiko kaikki kuultaa läpi?

Fabulous Muscles on kokoelma liikkeitä, tekstuureja, anekdootteja ja affekteja, jotka syntyvät koreografi Emmi Vennan, taiteilija Reija Meriläisen ja esitysten tekijä Erno Aaltosen yhteistyössä. Mad House Helsingissä helmikuussa 2020 ensi-iltansa saavasta teoksesta nähdään XS-festivaalilla prosessin ensimmäinen yleisölle jaettava kokonaisuus.

Työryhmä: Erno Aaltonen, Reija Meriläinen ja Emmi Venna
Tuotanto: Arte, Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Emmi Venna
Residenssi: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku)
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Aino Autere

Esitys Titanikissa (Itäinen Rantakatu 8, Turku) torstaina 28.11.2019 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmistoa

Vapaa pääsy!

emmivenna.com
ernoaaltonen.com
reijamerilainen.com
titanik.fi

 

XS: Emmi Venna: Fabulous Muscles (working on it)

I caress myself. I cry, I speak to my bones and joints.
I return to the same things year after year after year. I am full of parasites.

I embrace the space. I use my muscles and nervous system to stretch time. I think about an animation that stretches, exaggerates its being.

I melt my brain down to a warm mass and let it slip down my throat. One by one, I forget the bones, muscles, internal organs, and skin. I’m a container within a container within a container.

I open up every nook, cranny, and recess. Could I be more visible now than I have ever been before? Could everything emanate through?

Fabulous Muscles is an array of movements, textures, anecdotes and affects, created in collaboration between choreographer Emmi Venna, artist Reija Meriläinen and performance maker Erno Aaltonen. The performance at XS festival will be the first public glimpse of this new work which will premiere in its final form at Mad House Helsinki in February 2020.

Working group: Erno Aaltonen, Reija Meriläinen and Emmi Venna
Production: Arte, Ehkä-production, Mad House Helsinki and Emmi Venna
Residency: Ehkä-production / Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Image: Aino Autere

Performance at Titanik (Itäinen Rantakatu 8, Turku) on Thursday 28.11.2019 at 7 pm as part of the XS festival

Free entry!

emmivenna.com
ernoaaltonen.com
reijamerilainen.com
titanik.fi