New dance & performance

XS: Sara Gurevitsch ja työryhmä: ZOE

ZOE on monitaiteellisen työryhmän teos, joka avautuu katsojalle aistittavina ja havaittavina kokeellisina maisemina. Teos haluaa takertua elävän ja elottoman materiaalisuuksien suhteisiin sallien ja tuoden esiin purkamisen ja hälvenemisen potentiaalin. ZOE muodostaa vaihtoehtoja posthumanismin väkivaltaa ilmentäville näkökulmille. 

ZOE on kudelma, joka avaa tuntoja, ajatuksia ja merkityksiä. Se pyrkii horjumaan ja pysyttelemään lähes hajoamispisteessä, menneen ja nykyhetken välisissä valinnan hetkissä. 

ZOE on osa jotain isompaa kysymyksenasettelua toimijuuksista ja esiintymisestä. Alusta asti se on kysynyt huomaamatta, miten muodostaa teos kehon somaattisten harjoitteiden lähtökohdista käsin ja miten luottaa elävien ja elottomien välisiin samuuksiin ja eroavaisuuksiin. Miten työskennellä solidaarisesti eri tietoisuuden ja ihmisyyden tasojen sekä materiaalien kanssa? Katsojana voit asettua mukavasti tilaan, ihmetellä, vaihtaa paikkaa tai vaikka lepuuttaa silmiä. 

Zõe on käsite, jota Giorgio Agamben käyttää muun muassa puhuessaan olioiden tietoisuudesta ja Rosi Braidotti avatessaan posthumaania tietoa. 

Konsepti ja koollekutsuja: Sara Gurevitsch
Esitys: Jenna Broas, Sara Gurevitsch, Tom Lönnqvist ja Salla Rytövuori
Äänisuunnittelu: Tom Lönnqvist
Tila- ja valosuunnittelu: Sofia Palillo
Pukusuunnittelu: Hanne Jurmu
Tuottaja: Riikka Thitz
Tuotanto: Itä-Suomen tanssin aluekeskus ja Sara Gurevitsch
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto ja Läntinen tanssin aluekeskus
Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo) ja Zodiak – Uuden tanssin keskus / Z-free (Helsinki)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Etelä-Savon Tanssiopisto
Ensi-ilta: 3.10.2019 Sotku, Kuopio
Kuva: Pekka Mäkinen

Vierailuesitys Kutomolla keskiviikkona 27.11.2019 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmistoa

Yhteisilta Marika Peuran ja Anni Puolakan teoksen Philia kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

saragurevitsch.com

XS: Sara Gurevitsch and working group: ZOE

ZOE is a creation by a multidisciplinary working group that opens up to the spectator as sensory and perceptible experimental landscapes. The creation wants be entangled in the relationships between living and inanimate materialities and unleash the potential of disassembly and dissolution. ZOE provides alternatives to those posthumanist aspects that embody violence. 

ZOE embodies the dynamics of a weave and unlocks feelings, thoughts and meanings. It tends to waver and stay close to the point of disintegration, in moments of choosing between the past and the present. 

ZOE is a part of a larger questioning about agency and performing. From the very beginning, the work has been asking how to build an artistic work from the point of view of somatic exercises of the body and how to rely on the similarities and differences between living and the inanimate. How to work in solidarity with different levels of consciousness, humanity as well as materials? As a spectator you can sit back, wonder, change your seat in the space or just relax your eyes. 

Zõe is a concept used by, among others, Giorgio Agamben and Rosi Braidotti in opening up posthuman knowledge. 

Concept and initiator of the project: Sara Gurevitsch
Performance: Jenna Broas, Sara Gurevitsch, Tom Lönnqvist and Salla Rytövuori
Sound design: Tom Lönnqvist
Space and light design: Sofia Palillo
Costume design: Hanne Jurmu
Producer: Riikka Thitz
Production: Regional Dance Centre of Eastern Finland and Sara Gurevitsch
In collaboration with: Ehkä-production and Regional Dance Center of Western Finland
Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo) and Zodiak – Center for New Dance / Z-free (Helsinki)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and South Savo Dance Institute
Premiere: 3.10.2019 Sotku, Kuopio
Photo: Pekka Mäkinen

Guest performance at Kutomo on Wednesday 27.11.2019 at 7 pm as part of the XS festival

Double bill evening with the performance Philia by Marika Peura and Anni Puolakka

Tickets: 15/10€
Buy tickets

saragurevitsch.com