New dance & performance

XS: Inari Sandell, Anniina Saksa ja Hertta Kiiski: Softspeed

Kuvataiteilija Inari Sandell, esiintyjä Anniina Saksa ja kuvataiteilija Hertta Kiiski esittävät töitään yhteisnäyttelyssä Hertta Kiiskin työhuoneella Lainnon kutomorakennuksessa osana Ehkä-tuotannon XS-festivaalin ohjelmistoa.

Näyttely Hertta Kiiskin työhuoneella (Kalastajankatu 1B, 20100 Turku)
Pe 2.12. klo 17-19 avajaiset osana XS-festivaalin ohjelmistoa
La-Su 3.-4.12. klo 12-16 osana XS-festivaalin ohjelmistoa
Ke-To 7.-8.12. klo 14-18 osana XS-festivaalin ohjelmistoa
Pe 9.12. klo 14-18
La-Su 10.-11.12. klo 12-16
Su 11.12. klo 15 lopettajaiset Anniina Saksa live

Vapaa pääsy!

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Kutomon tilat, jossa festivaali järjestetään, eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

Taiteilijat: Inari Sandell, Anniina Saksa ja Hertta Kiiski
Tuotanto: Hertta Kiiski
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus ja Suomen taideyhdistys

nopee
pehmee
kylmä

Inari Sandell on monialaisesti kuvan, tilan ja materiaalin kanssa työskentelevä helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen työnsä käsittelee aistikokemusta, jaksamista ja lepoa sekä postdigitaalista ja posthumanistista olemista. Sandell yhdistelee työssään herkkää tekstiiliä, arkisia esineitä sekä raskaita ja teräviä materiaaleja, kuten lasia ja metallia.

Neuroepätyypillisyydestään innoittuneena Sandell pyrkii haastamaan ruumiillisia ja kognitiivisia kykyjä koskevia normatiivisia raameja. Hänen töissään normit alkavat huuhtoutuessaan tekemään tilaa vaihtoehtoisille hahmotelmille neurokirjavuuden ja queeriyden näkökulmasta.

inarisandell.com

Anniina Saksa on elektronisen musiikin ja lauluäänen kanssa työskentelevä esiintyjä, jonka työ liikkuu taidekontekstin ja populaarimusiikin väleissä.

Anniina Saksan aiheet kulkevat unien ja painajaisten, luonnon ja kasvien sekä sisäisen minän teemoissa. Ihmisääni voi olla yhtäältä yksi instrumentti ja toisaalta henkilökohtainen työväline: joskus liian intiimi ja lähellä,  sitten jättäen taas tilaa. Se voi täyttää eteerisyydellään tai haastaa rumuudellaan.

Kuvataiteilija Hertta Kiiskin teoskokonaisuudet liikkuvat saumattomasti valokuvauksen, videon, tekstiilien ja installaatioiden välillä. Hänen teoksen käsittelevät monimutkaisia suhteitamme planeettaamme ja tapoja elää rinnakkain muiden lajien kanssa. Hän on työskennellyt jo vuosikymmenen ajan yhdessä tyttäriensa ja veljentyttärensä kanssa sekä yrittää solmia suhteita toisenlajisiin olentoihin.

Hän pyrkii luomaan dramaturgisesti vieraanvaraisia ja sensitiivisiä tiloja katsomiselle, hengittämiselle ja kuuntelemiselle kaikilla aisteilla. Kiiskin teokset käsittelevät rakkautta ja empatiaa pohjautuen usein posthumanismin ja ekofeminismin ajatuksiin.

instagram.com/herttakiiski

XS: Inari Sandell, Anniina Saksa and Hertta Kiiski: Softspeed

Visual artist Inari Sandell, performer Anniina Saksa and visual artist Hertta Kiiski present their work in a joint exhibition at Hertta Kiiski’s studio at Lainto weaving building as part of Ehkä-production’s XS festival.

Exhibition at Hertta Kiiski’s studio (Kalastajankatu 1B, 20100 Turku)
Fri 2.12. at 17-19 vernissage as part of the XS festival
Sat-Sun 3.-4.12. at 12-16 as part of the XS festival
Wed-Thu 7.-8.12. at 14-18 as part of the XS festival
Fri 9.12. at 14-18
Sat-Sun 10.-11.12. at 12-16
Sun 11.12. at 15 closing Anniina Saksa live

Free entry!

XS festival is following Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately the space is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.

Artists: Inari Sandell, Anniina Saksa and Hertta Kiiski
Production:
Hertta Kiiski
In collaboration:
Ehkä-production
Supported by:
Arts Promotion Centre Finland and Finnish Art Society

fast
soft
cold

Inari Sandell is a multidisciplinary visual artist based in Helsinki. Their lens-based and sculptural work takes form as installations, addressing themes of coping, rest and sensory experience entangled with post-digital and post-human millennial existence. Often inspired by mundane objects, Sandell’s work combines delicate textile with sharp and heavy materials like glass and metal. 

Influenced by their own neurodivergence, Sandell is interested in disturbing conventions of neuronormativity. In their work these bodily and cognitive norms begin to blur and make way for alternative conceptions from a point of view of neurodiversity and queerness.

inarisandell.com

Anniina Saksa is an electronic and vocal artist whose performances shift from the pop scene to an art concept.

Anniina Saksa moves between themes of dreaming, nature, plants and the inner self. Human voice can be an instrument as well as something personal: almost too close then taking its distance, changing into something etherial or dissonant.

Hertta Kiiski moves seamlessly between photography, video, textiles and installation. Known for her immersive and mixed-media installations Kiiski’s work addresses complex relationships with the planet and ways to coexist with other species. In addition to working with animals, she has also collaborated for over a decade with her daughters and niece.

Kiiski creates spaces for seeing, breathing and listening with all senses working through hospitality and sensitivity to space, even dramaturgically. The works exist in a framework of love, empathy, ecofeminism and posthumanism.

instagram.com/herttakiiski