New dance & performance

XS Vol.10: Essi Kausalainen: Parantava astia

Parantava astia on Essi Kausalaisen yhteistyö Marja Ahdin ja Florian Feiglin kanssa. Se on esitys kolmelle kaksijalkaiselle ja heitä kannatteleville tukirakenteille, äänentoistolaitteistolle, tekstille ja modifioiduille äänimassoille. Teoksen nimi viittaa parantamistraditioon, joka operoi erityisillä äänitaajuuksilla ja niiden synnyttämällä resonanssilla. Se viittaa kulhoon soittimena sekä sekoittamisen ja sekoittumisen paikkana.

Parantava astia on epälooginen esitys veden syklisestä liikkeestä, mutaatioista ja myötävärähtelystä – solutason kommunikaatiosta. Se kiipeää ylös vuorenrinnettä, virtaa hikinoroina, sanoina ja äänipuroina. Se muuttaa muotoaan veden tavoin haihtuen, kasautuen ja kiteytyen. Myötävärähtelyn tila syntyy kappaleen altistuessa ulkopuolisen voiman taajuudelle. Kun systeemien, kuten magneettikenttien, koneiden, rakenteiden, ruumiiden tai soivien kulhojen ominaisvärähtelytaajuus on keskenään sama, tai lähes sama, saavutetaan resonanssi. Kohtaaminen voimistaa kappaleiden värähtelyn erityisen suureksi liikkeeksi, jonka voima voi yhtä lailla olla hajottava tai hoivaava.

Ihmiskorva tunnistaa kulhon värähtelyn soivina harmonioina, mutta ääni on myös kosketusta ja liikettä. Se etenee aineen halki aaltoina, kuten vesi tai lima, sitoen yhteen toisistaan irrallaan olevat ruumiit. Ääni rytmittyy äänteiksi, kieleksi ja soinneiksi, merkityksiksi, jotka pilven tavoin hajaantuvat ja kasautuvat, satavat rankkasateina ja tulvivat yli. Resonoiva ruumis on huokoinen astia, joka vuotaa. Vetisen koostumuksensa kautta se kytkeytyy osaksi laajempaa sykliä laajentuen tilassa ja ajassa, menettämättä silti muotoaan.

Essi Kausalaisen uusi teos Parantava astia ensiesitetään Kutomolla marraskuussa 2018 osana Ehkä-tuotannon kymmenettä XS-festivaalia.

Konsepti ja teksti: Essi Kausalainen
Äänisuunnittelu: Marja Ahti
Esitys: Marja Ahti, Florian Feigl ja Essi Kausalainen
Assistentti: Viljami Nissi
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Essi Kausalainen
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Kutomo
Tukijat: Eskus – Esitystaiteen keskus, Frame, Goethe Institut, Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja TelepART
Kuva: Essi Kausalainen

Ensi-ilta Kutomolla perjantaina 23.11.2018 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmaa

Yhteisilta Mira Kauton esityksen Station to Station to Station kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

essikausalainen.com
marjaahti.com
florianfeigl.com

 

XS Vol.10: Essi Kausalainen: Healing Bowl

Healing Bowl is Essi Kausalainen’s collaboration with Marja Ahti and Florian Feigl. It is a performance for three two legged with support structures, sound system, text and modified sound masses. The title of the piece refers to a healing tradition that operates on resonance produced by specific frequencies. It refers to a bowl both as an instrument and as a vessel for combining and mixing different elements.

Healing Bowl is an illogical performance of the cyclic movement of water, mutations and co-vibration – communication on cellular level. It climbs up the mountain hill, trickles down as sweat, words and streams of sounds. It changes its shape like water evaporating, accumulating and crystallizing. The state of co-vibration is reached when an entity is exposed to the frequency of external force. When the vibrating frequency of systems, such as magnetic fields, machines, structures, bodies or singing bowls, is same or almost the same, resonance occurs. The meeting amplifies the vibration into a particularly large movement, which force can be destructive or healing alike.

Human ear recognizes the vibration of the bowl as harmonies, though sound is also touch and movement. It travels through matter in waves, like water or slime, connecting bodies in distance. Sound clusters into vocables, languages and harmonies, into meanings that gather and dissolve like clouds, building up to downpours and floods. The resonating body is a porous container that leaks. Due to its watery consistency it connects to a larger cycle extending in space and time, yet keeping its shape.

Healing Bowl will premiere at Kutomo as part of the Ehkä-production’s tenth XS festival in November 2018.

Concept and text: Essi Kausalainen
Sound design: Marja Ahti
Performance: Marja Ahti, Florian Feigl and Essi Kausalainen
Assistant: Viljami Nissi
Production: Ehkä-production and Essi Kausalainen
Residency: Ehkä-production/Kutomo
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Eskus – Performance Center, Frame, Goethe Institut, Kone Foundation and TelepART
Photo: Essi Kausalainen

Premiere at Kutomo on Friday 23.11.2018 at 7 pm as part of the XS festival

Double bill evening with the performance Station to Station to Station by Mira Kautto

Tickets: 15/10€
Buy tickets

essikausalainen.com
marjaahti.com
florianfeigl.com