New dance & performance

XS Vol.10: Honkasalo-Niemi-Virtanen: Nature Morte PERUTTU!

Honkasalo-Niemi-Virtasen esitys osana XS-festivaalia on peruttu sairastapauksen vuoksi. Nature Morten sijaan lauantaina 24.11. klo 19 Kutomolla nähdään screening MSL:n ja Jaakko Pallasvuon yhteistyöstä Bridge Over Troubled Water (2016). Vapaa pääsy.

Screeningin jälkeen Anti & Jarrin royal-juhla-lohikäärme-dim-sum-arvaamaton-ammus-karaoke juhlistaa Ehkä-tuotannon kymmenvuotiasta XS-festivaalia!

– – –

Felicia Honkasalon, Akuliina Niemen ja Sinna Virtasen muodostaman monitaiteellisen kollektiivin näyttämöteos Nature Morte kurottaa kohti muinaisihmistä, pohtii vallitsevaa kuolemankulttuuriamme ja problematisoi arjessamme näkymätöntä kuolemaa. Nature Morte on toinen osa kolmiosaista teoskokonaisuutta, jonka aihe ja lähtökohta on Isossakyrössä sijaitseva rautakautinen vesikalmisto, Leväluhdan lähde. Tämä lähde, joka on yksi harvoista Euroopassa sijaitsevista vesikalmistoista, oli rautakaudella vielä järvi. Kollektiivi käyttää teossarjansa aihemateriaalina poikkitieteellistä tutkimusta, joka tutkii lähdettä eri tieteen alojen näkökulmista. Teoksissa lähestytään rautakautista järvimaisemaa ja sinne haudattua muinaisihmistä ihon ja kosketuksen käsitteiden kautta.

Teoskokonaisuuden ensimmäinen osa – videosta, veistoksista, äänestä, valokuvista ja tekstistä koostunut Chimera-näyttely toteutettiin Galleria Sinnessä maalis-huhtikuussa 2018. Kolmas osa – paikkasidonnainen ääniteos rakentui Leväluhdan lähteelle syksyllä 2018.

Honkasalo-Niemi-Virtanen on kolmesta eri alojen (kuvataide, teatteri, musiikki) taiteilijasta koostuva kollektiivi. Kollektiivi työskentelee horisontaalisesti, poikkitaiteellisesti, pitkissä prosesseissa taiteen ja tieteen rajapinnoilla.

Konsepti: Honkasalo-Niemi-Virtanen
Esitys: Emilia Kokko, Akuliina Niemi, Elina Pirinen ja Ilkka Saastamoinen
Tuotanto: Mad House Helsinki ja Honkasalo-Niemi-Virtanen
Ensi-ilta: 16.3.2018 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Kuva: Ernest Protasiewicz

fh-an-sv.eu

 

XS Vol.10: Honkasalo-Niemi-Virtanen: Nature Morte CANCELLED!

Honkasalo-Niemi-Virtanen’s performance as part of the XS festival is cancelled due to illness. Instead of Nature Morte on Saturday 24.11. at 7 pm we’ll see a screening of MSL and Jaakko Pallavuo’s work Bridge Over Troubled Water (2016) at Kutomo. Free entry.

After the screening we celebrate the 10th birthday of Ehkä-production’s XS festival with the royal-party-dragon-dim-sum-loose-cannon-karaoke by Anti & Jarri!

– – –

Nature Morte is a performance reaching toward a prehistoric man, contemplating our prevailing culture of death, and problematizing the invisibility of death in our everyday life by the collective of three artists Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi and Sinna Virtanen. Nature Morte is the second part of the collective’s multi-disciplinary series of works. The starting point of the series is an Iron Age water burial ground, Leväluhta bog located in Isokyrö, Finland. The Leväluhta bog, which is one of the few water burial grounds in Europe, was a lake during the Iron Age. The collective makes use of both archival and new research material on Leväluhta bog. Through the motives of skin and touching the artists investigate the act and experience of nearing another being.

The first part of the series – an installation involving video, sculptures, sound, photographs and text was exhibited in Gallery Sinne in March-April 2018. The third part – a site-specific sound walk took place at Leväluhta bog in autumn 2018.

Honkasalo-Niemi-Virtanen is a Helsinki based collective of three artists working in the fields of fine arts, music and theatre. Their research-oriented and multi-disciplinary practice has as its main focal point the tension between historical narratives and the uncertain borderlands between scientific facts, myths and imagination.

Concept: Honkasalo-Niemi-Virtanen
Performance: Emilia Kokko, Akuliina Niemi, Elina Pirinen and Ilkka Saastamoinen
Production: Mad House Helsinki and Honkasalo-Niemi-Virtanen
Premiere: 16.3.2018 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Photo: Ernest Protasiewicz

fh-an-sv.eu