New dance & performance

XS Vol.10: Mira Kautto: Station to Station to Station

Station to Station to Station on tanssisoolo, joka tavoittelee nostalgian kokemista. Se muuttaa aikaa, ja haluaa tuoda ilmi jotakin, mikä ei ole läsnä tai mitä ei välttämättä ole olemassa. Station to Station to Station on aikakapseli, joka haisee ja näyttää mielikuville edellisistä hetkistä.

Mira Kauton uusi sooloteos Station to Station to Station saa ensi-iltansa Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa Helsingissä tammikuussa 2019. Ehkä-tuotannon XS-festivaalilla teoksesta esitetään work-in-progress versio.

Koreografia ja esitys: Mira Kautto
Valosuunnittelu: Jenni Pystynen
Äänisuunnittelu: Timo Kaukolampi
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Mira Kautto
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Kutomo ja K&C Kekäläinen & Company/Keidas-residenssi
Tukija: Oskar Öflundin säätiö
Kuva: Mira Kautto

Esitys Kutomolla perjantaina 23.11.2018 klo 19 osana XS-festivaalin ohjelmaa

Yhteisilta Essi Kausalaisen teoksen Parantava astia kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

cargocollective.com/mirakautto

 

XS Vol.10: Mira Kautto: Station to Station to Station

Station to Station to Station is a dance solo, which seeks to experience nostalgia. It modifies time, and wants to manifest something absent or nonexistent. Station to Station to Station is a time capsule, which smells and looks like impressions of previous moments.

Mira Kautto’s new solo piece Station to Station to Station will premiere at Zodiak – Center for New Dance in Helsinki in January 2019. At the Ehkä-production’s XS festival Kautto will perform the work-in-progress version of the piece.

Choreography and performance: Mira Kautto
Light design: Jenni Pystynen
Sound design: Timo Kaukolampi
Production: Ehkä-production, Zodiak – Center for New Dance and Mira Kautto
Residencies: Ehkä-production/Kutomo and K&C Kekäläinen & Company/Keidas-residence
Supported by: Oskar Öflund Foundation
Photo: Mira Kautto

Performance at Kutomo on Friday 23.11.2018 at 7 pm as part of the XS festival

Double bill evening with the performance Healing Bowl by Essi Kausalainen

Tickets: 15/10€
Buy tickets

cargocollective.com/mirakautto