New dance & performance

XS Vol.2: Tashi Iwaoka: Easing our body -työpaja

Osana Ehkä-tuotannon marraskuista XS Vol.2 – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalia esitystaiteilija Tashi Iwaoka (JP/NL) ohjaa kaksipäiväisen Easing our body -työpajan. Työpaja koostuu erilaisista budo-orientuneista harjoitteista. Harjoitteiden tarkoituksena on kehittää yhtäaikaisesti niin kehoa kuin mieltä. Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille.

Työpaja Läntisen tanssin aluekeskuksen Studiolla
la 27.11. klo 10-15
su 28.11. klo 10-15

Työpajamaksu: 25€
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: info(at)ehka.net

Manilla / Läntisen tanssin aluekeskuksen Studio
Itäinen Rantakatu 64
20810 Turku

 

XS Vol.2: Tashi Iwaoka: Easing our body workshop

As part of Ehkä-production’s XS Vol.2 Festival performance artist Tashi Iwaoka (JP/NL) conducts a two-day Easing our body workshop. The workshop consists of different budo orientated exercises. The aim of the exersices is to develop at the same time one´s body and mind. The workshop is open for everyone interested.

Workshop at the Studio of the Regional Dance Centre of Western Finland
Sat 27 November at 10 am – 3 pm
Sun 28 November at 10 am – 3 pm

Workshop fee: 25€
Registrations and inquiries: info(at)ehka.net

Manilla / Studio of the Regional Dance Centre of Western Finland
Itäinen Rantakatu 64
20810 Turku