New dance & performance

XS Vol.5: Masi Tiitta: Sotilas

Sotilas seisoo jonkin tärkeän rakennuksen edustalla. Tästä päivittäin toistuvasta esityksellisen teon kuvasta alkaa Masi Tiitan sooloteos, jonka aiheena on miehen kehollisuus. Teos paljastaa sotilaan univormuun heijastetut isänmaalliset ja eroottiset haaveet ja tuo esiin maastokuvioon kätkeytyvän runollisuuden. Se toistaa elokuvista mieleen painautuneita kuvia rintamalla makaavista nuorista sotilaista ja lähikuvia miehen kasvoista, jotka odottavat aseen laukeamista. Teos sai ensi-iltansa Zodiakissa Helsingissä huhtikuussa 2013.

Koreografia ja tanssi: Masi Tiitta
Äänisuunnittelu: Heidi Soidinsalo
Valo- ja videosuunnittelu: Ville Seppänen
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Ehkä-tuotanto, Masi Tiitta

Esitys Kutomolla torstaina 28.11.2013 klo 19 osana XS Vol.5 -festivaalin ohjelmaa

Yhteisilta Tashi Iwaokan teoksen HIBAKU – marching at Fukushima Daiichi NPP kanssa
Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

masitiitta.portfoliobox.me

XS Vol.5 – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali 21.11.-8.12.2013 on Ehkä-tuotantoa. Festivaalia tukee Läntinen tanssin aluekeskus.

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

XS Vol.5: Masi Tiitta: Soldier

A soldier stands in front of some important building. This image of a daily repeated action is the starting point of Masi Tiitta’s solo work based on the male body. The work unveils patriotic and erotic fantasies projected in a soldier’s uniform, and reveals the poetry hidden in camouflage. It reproduces cinematic images of soldiers fallen in combat and close-ups of male faces anticipating gunfire. The piece was premiered at Zodiak in Helsinki in April 2013.

Choreography and dance: Masi Tiitta
Sound design: Heidi Soidinsalo
Lighting and video design: Ville Seppänen
Production: Zodiak – Center for New Dance, Ehkä-production, Masi Tiitta

Performance at Kutomo on Thursday 28 November 2013 at 7 pm as part of the XS Vol.5 Festival

Double-bill evening with HIBAKU – marching at Fukushima Daiichi NPP by Tashi Iwaoka
Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

masitiitta.portfoliobox.me

XS Vol.5 – Festival for New Dance and Performance 21.11.-8.12.2013 is produced by Ehkä-production. The festival is supported by the Regional Dance Centre of Western Finland.

Contemporary Art Space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station