New dance & performance

Yksin Sateessa: Mira Kautto ja työryhmä: BS/BF

BS/BF on tanssiteoksen muotoon asettunut rinnakkaistodellisuus ja fantasiametsä, joka koostuu tanssimisesta, hypnoottisesta musiikista sekä sinisestä väristä. 

BS/BF on ympäristö, jossa valot, äänet ja tanssit, joille ei ole selkeää paikkaa sen ulkopuolella, muuntuvat omalla keskinäisellä logiikallaan toimivaksi yhteydeksi. 

Teoksen alkusysäyksenä on toiminut taiteilija Morten Andersenin valokuvakirja BLÅ SKOG/BLUE FOREST (omakustanne, 2009), joka on tarjonnut lukuhetkellään ympäröivästä kaupungista täysin välinpitämättömän, erilaisen mielikuvitusympäristön. 

Kirja ja sen kuvat ovat toimineet portaalina, joka muistuttaa hengittämisestä, mittakaavojen ja rytmien moninaisuudesta, varovaisuuden, rohkeuden ja uteliaisuuden yhteydestä, turvan ja vaaran yhtäaikaisesta kokemisesta sekä mielikuvituksen, hallitsemattomuuden ja tuttuuden rinnakkaisuuksista. BS/BF on esityksenä saman kaltainen; sekä valokuvakirja, että tanssiteos toimivat reitteinä toisin olemiseen ja johonkin muuhun.

BS/BF on suoraa jatkumoa Mira Kauton, Timo Kaukolammen, Jenni Pystysen ja Anna Torkkelin aiemmalle yhteistyölle Station to Station to Station (2019).

Teos kantaesitettiin Zodiakissa Helsingissä syyskuussa 2021 ja nähdään osana Yksin Sateessa – Joensuun nykytanssifestivaalin ohjelmaa Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä marraskuussa 2021. Maaliskuussa 2022 teos esitetään Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa osana Spring Roll -festivaalia.

Koreografia: Mira Kautto ja työryhmä
Tanssi: Sara Gurevitsch, Anna Torkkel ja Emmi Venna
Valo- ja tilasuunnittelu: Jenni Pystynen
Musiikin sävellys ja toteutus: Timo Kaukolampi
Koreografinen dialogi: Anna Torkkel
Mentori: Anna Mustonen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Itä-Suomen Tanssin Aluekeskus, Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Mira Kautto
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 9.9.2021 Zodiak Stage, Helsinki
Kesto: noin 44 min
Inspiraatio: Morten Andersen: BLÅ SKOG/BLUE FOREST
Kuvat: Katri Naukkarinen ja Sanni Siira

Esitys Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä (Rantakatu 20, 80100 Joensuu)
to 25.11. klo 19:30
osana Yksin Sateessa – Joensuun nykytanssifestivaalin ohjelmaa

Liput: 18/10€
Osta lippuja

cargocollective.com/mirakautto

Lonely in the Rain: Mira Kautto and working group: BS/BF

BS/BF is a fantasy forest and an alternate reality in the form of a dance performance. It is made of dancing, hypnotic music and the colour blue. 

BS/BF is an environment where lights, sounds and dances with no clear place outside of the performance blend into a mutually unraveling logic. 

The initial inspiration for the work has been a photo book BLÅ SKOG/BLUE FOREST (self-published, 2009) by artist Morten Andersen. The book offers a rich imaginary environment, completely different and indifferent to the city surrounding the reader. 

The book and its pictures have acted as a portal, reminding of breathing, the multiplicity of scales and rhythms, the connection between cautiousness, curiosity and daring, the mutual experiencing of security and danger, and the parallels between imagination, lack of control and familiarity. As a performance BS/BF is alike, both the book and the dance performance function as openings for something different and changing. 

BS/BF is a continuation of the collaboration between Mira Kautto, Timo Kaukolampi, Jenni Pystynen and Anna Torkkel, which began with Station to Station to Station in 2019. 

The piece premiered at Zodiak in Helsinki in September 2021, and is seen at the small stage of Joensuu City Theater as part of the Lonely in the Rain – Joensuu Contemporary Dance Festival in November 2021. In March 2022 BS/BF visits Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival. 

Choreography: Mira Kautto and working group
Dance: Sara Gurevitsch, Anna Torkkel and Emmi Venna
Lighting design and scenography: Jenni Pystynen
Musical composition and creation: Timo Kaukolampi
Choreographic dialogue: Anna Torkkel
Mentor: Anna Mustonen
Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Eastern Finland, Zodiak – Center for New Dance and Mira Kautto
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Premiere: 9.9.2021 Zodiak Stage, Helsinki
Duration: approx. 44 min
Inspiration: Morten Andersen: BLÅ SKOG/BLUE FOREST
Photos: Katri Naukkarinen and Sanni Siira

Performance at the small stage of Joensuu City Theater (Rantakatu 20, 80100 Joensuu)
Thu 25.11. at 19:30
as part of the Lonely in the Rain – Joensuu Contemporary Dance Festival

Tickets: 18/10€
Buy tickets

cargocollective.com/mirakautto