New dance & performance

Yoshi Omori: Chen-tyylin Hunyuan Taijiquan

Taiji on muinainen taolaisen filosofian termi, joka symboloi vuorovaikutusta yinin ja yangin välillä. Taolaisuudessa yin ja yang ovat saman luonnonvoiman vastakkaisia ilmentymiä, joiden dynaaminen kanssakäyminen on perustana asioiden suhteille ja kaiken jatkuvalle muuttumiselle. Taiji käännetään usein sanoilla ”suuri äärimmäisyys”, ja quan sanoilla ”nyrkki” tai ”nyrkkeily”. Näin taijiquan olisi ”suurta äärimmäistä nyrkkeilyä”. Hunyuan tarkoittaa Alkukantaista Lähdettä. Kiinalaisessa filosofiassa tästä alkuperäisestä maailmankaikkeuden qi:stä (chi) ovat muodostuneet taivas, maa sekä ihmiset. Meditaatiossa ja liikkeessä, jossa ruumis, mieli ja sielu yhtyvät, kuljemme kohti alkuperäistä ykseyttä ja ilmaisemme ikuisuuden tyyneyden sekä taivaan ja maan voiman.

Yoshi Omorin ohjaamassa Chen-tyylin Hunyuan Taijiquanissa painotetaan nopeuden vaihtelua, pehmeän ja räjähtävän liikkeen vuorottelua sekä spiraalimaista liikettä. Tyylissä korostuu myös matala ja korkea asento sekä suorituksen energisyys. Tyylin harjoittaminen sopii kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.

Viikonlopputunneille voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Tunnit ovat avoimia kaikille. Opetuskieli on englanti.

Hunyuan Taijiquan -viikonlopputunnit Kutomolla
la 24.2. klo 12-14 & su 25.2. klo 12-14
la 14.4. klo 12-14 & su 15.4. klo 12-14

Hinta: 8€/krt, 12€/2 krt
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Kuva: Yoshi Omori

 

Yoshi Omori: Chen Style Hunyuan Taijiquan

Taiji is an ancient Taoist philosophical term symbolizing the interaction of yin and yang, the opposite manifestations of the same forces in nature. The dynamic interaction of yin and yang is underlying the relation and changing nature of all things. Taiji is often translated as ”grand extreme” and quan as ”fist” or ”boxing”. So taijiquan would mean ”grand extreme boxing”. Hunyuan means Primordial Origin. This original qi (chi) of the universe is what heaven, earth, and human beings are formed from. By cultivating a return to this original unity through meditation and movement, combing body, mind and soul, we manifest the tranquility of eternity and the power of heaven and earth.

Yoshi Omori’s Chen Style Hunyuan Taijiquan is emphasizing a variation in speed, alternating soft and explosive movements, and a spiraling movement as silk reeling energy. Emphasizing lower and upper stances and an energetic performance is part of the style. The practice suits for practitioners of all ages and levels.

You can sign up to participate once or twice a weekend. The classes are open to everyone interested. The classes are given in English.

Hunyuan Taijiquan weekend classes at Kutomo
Sat 24.2. at 12-2 pm & Sun 25.2. from 12 pm to 2 pm
Sat 14.4. at 12-2 pm & Sun 15.4. from 12 pm to 2 pm

Fee: 8€/1 class, 12€/2 classes
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Photo: Yoshi Omori