New dance & performance

Yoshi Omori: Qi gong

Qi gongissa harjoitetaan hengitystä, liikettä, tietoisuutta, parantamista (healing) ja meditaatiota. Perinteisesti Qi gong on nähty pyrkimyksenä kehittää ja tasapainottaa ”sisäsyntyistä elämän energiaa”, qi:tä (chi). Harjoittelu koostuu kolmesta osatekijästä: asento (liikkeessä tai paikallaan), hengitysharjoitukset sekä mentaalinen keskittyminen qi:n ohjaamiseen kehon läpi. Harjoitus edellyttää rauhallista, rentoutunutta mielentilaa.

Yoshi Omorin Qi gong -tunneilla harjoitetaan Qi gongin muotoa, jota kutsutaan ”silkin kehräämiseksi”. Siinä vuorottelevat hidas ja nopea liike sekä hetkelliset voiman purkaukset. Harjoitteissa työskennellään yinin ja yangin, täyden ja tyhjän, oikean ja vasemman kanssa.

Viikonlopputunneille voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Tunnit ovat avoimia kaikille. Opetuskieli on englanti.

Yoshi Omori on harjoittanut Qi gongia yli 15 vuoden ajan.

Qi gong -viikonlopputunnit Kutomolla
la 3.3. klo 12-14 & su 4.3. klo 12-14
la 21.4. klo 12-14 & su 22.4. klo 12-14

Hinta: 8€/krt, 12€/2 krt
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Kuva: Yoshi Omori

 

Yoshi Omori: Qi gong

Qi gong is a practice of aligning breath, movement, awareness of exercise, healing and meditation. Qi gong is traditionally seen as a practice of cultivating and balancing qi (chi), “intrinsic life energy”. The exercise consists of three components: posture (whether moving or stationary), breathing techniques and mental focus on guiding qi through the body. The prerequisite is a calm, relaxed state of mind.

Yoshi Omori’s Qi gong weekend classes are in the style called “silk reeling” where slow and fast movements and bursts of powerful motion alternate. The exercises work with yin and yang, the full and the empty, the right and the left.

You can sign up to participate once or twice a weekend. The classes are open to everyone interested. The classes are given in English.

Yoshi Omori has practiced Qi gong for over 15 years.

Qi gong weekend classes at Kutomo
Sat 3.3. at 12-2 pm & Sun 4.3. from 12 pm to 2 pm
Sat 21.4. at 12-2 pm & Sun 22.4. from 12 pm to 2 pm

Fee: 8€/1 class, 12€/2 classes
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Photo: Yoshi Omori