New dance & performance

Yoshi Omori: Qi gong

Tiedoksi 16.3.2020 

Ehkä-tuotanto on päättänyt peruuttaa 25.–26.4.2020 järjestettäväksi suunnitellun Qi gong -työpajan Suomen koronavirustilanteen ja viranomaisten ohjeistusten vuoksi. Pyrimme järjestämään työpajan myöhemmin vuoden 2020 aikana.

– – –

Qi gongissa harjoitetaan hengitystä, liikettä, tietoisuutta, parantamista (healing) ja meditaatiota. Perinteisesti Qi gong on nähty pyrkimyksenä kehittää ja tasapainottaa ”sisäsyntyistä elämän energiaa”, qi:tä (chi). Harjoittelu koostuu kolmesta osatekijästä: asento (liikkeessä tai paikallaan), hengitysharjoitukset sekä mentaalinen keskittyminen qi:n ohjaamiseen kehon läpi. Harjoitus edellyttää rauhallista, rentoutunutta mielentilaa. 

Yoshi Omorin Qi gong -työpajassa harjoitetaan Qi gongin muotoa, jota kutsutaan ”silkin kehräämiseksi”. Siinä vuorottelevat hidas ja nopea liike sekä hetkelliset voiman purkaukset. Harjoitteissa työskennellään yinin ja yangin, täyden ja tyhjän, oikean ja vasemman kanssa. Pajassa tapahtuvan energiatyöskentelyn päätteeksi tehdään äänimaljameditaatio, joka auttaa löytämään oman kehon ja mielen tyyneyden. 

Kaikille avoimeen työpajaan voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Opetuskieli on englanti. 

Yoshi Omori on harjoittanut Qi gongia yli 15 vuoden ajan. 

Kuva: Yoshi Omori

 

Yoshi Omori: Qi gong

 

Notification 16.3.2020 

Following the authorities’ recommendations Ehkä-production has decided to cancel Yoshi Omori’s Qi gong workshop on 25.–26.4.2020 due to the current coronavirus situation in Finland. Our goal is to arrange this workshop later in the year 2020. 

– – – 

Qi gong is a practice of aligning breath, movement, awareness of exercise, healing and meditation. Qi gong is traditionally seen as a practice of cultivating and balancing qi (chi), “intrinsic life energy”. The exercise consists of three components: posture (whether moving or stationary), breathing techniques and mental focus on guiding qi through the body. The prerequisite is a calm, relaxed state of mind. 

Yoshi Omori’s Qi gong workshop is in the style called “silk reeling” where slow and fast movements and bursts of powerful motion alternate. The exercises work with yin and yang, the full and the empty, the right and the left. The energy work finishes with singing ball meditation, which helps to find calm of body and mind. 

The workshop is open to everyone interested. You can sign up to participate once or twice a weekend. The workshop is given in English. 

Yoshi Omori has practiced Qi gong for over 15 years. 

Photo: Yoshi Omori