New dance & performance

Yoshi Omori: Qi gong

Qi gongissa harjoitetaan hengitystä, liikettä, tietoisuutta, parantamista (healing) ja meditaatiota. Perinteisesti Qi gong on nähty pyrkimyksenä kehittää ja tasapainottaa ”sisäsyntyistä elämän energiaa”, qi:tä (chi). Harjoittelu koostuu kolmesta osatekijästä: asento (liikkeessä tai paikallaan), hengitysharjoitukset sekä mentaalinen keskittyminen qi:n ohjaamiseen kehon läpi. Harjoitus edellyttää rauhallista, rentoutunutta mielentilaa.

Yoshi Omorin Qi gong -työpajassa harjoitetaan Qi gongin muotoa, jota kutsutaan ”silkin kehräämiseksi”. Siinä vuorottelevat hidas ja nopea liike sekä hetkelliset voiman purkaukset. Harjoitteissa työskennellään yinin ja yangin, täyden ja tyhjän, oikean ja vasemman kanssa. Pajassa tapahtuvan energiatyöskentelyn päätteeksi tehdään äänimaljameditaatio, joka auttaa löytämään oman kehon ja mielen tyyneyden.

Kaikille avoimeen työpajaan voi osallistua joko kerran tai molempina päivinä. Opetuskieli on englanti.

Yoshi Omori on harjoittanut Qi gongia yli 15 vuoden ajan.

Työpaja Kutomolla
la 10.10. klo 11–13
su 11.10. klo 11–13

Hinta: 20€/2 pv, 12€/1 pv
Ilmoittautumiset: holvi.com/shop/ehkatuotanto

yoshi-omori.myportfolio.com

Kuva: Yoshi Omori

 

Yoshi Omori: Qi gong

 

Qi gong is a practice of aligning breath, movement, awareness of exercise, healing and meditation. Qi gong is traditionally seen as a practice of cultivating and balancing qi (chi), “intrinsic life energy”. The exercise consists of three components: posture (whether moving or stationary), breathing techniques and mental focus on guiding qi through the body. The prerequisite is a calm, relaxed state of mind.

Yoshi Omori’s Qi gong workshop is in the style called “silk reeling” where slow and fast movements and bursts of powerful motion alternate. The exercises work with yin and yang, the full and the empty, the right and the left. The energy work finishes with singing ball meditation, which helps to find calm of body and mind.

The workshop is open to everyone interested. You can sign up to participate once or twice a weekend. The workshop is given in English.

Yoshi Omori has practiced Qi gong for over 15 years.

Workshop at Kutomo
Sat 10.10. at 11 am – 1 pm
Sun 11.10. at 11 am – 1 pm

Fee: 20€/2 days, 12€/1 day
Registrations: holvi.com/shop/ehkatuotanto

yoshi-omori.myportfolio.com

Photo: Yoshi Omori