New dance & performance

Yoshi Omori: Reiki, qigong ja meditaatio

As Above, So Below
As Within, So Without
As the Universe, So the Soul
Hermes Trismegistus

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration.
Nikola Tesla

Qigong-ohjaaja ja reikin harjoittaja Yoshi Omorin kaksipäiväinen työpaja Nykytaidetila Kutomolla sisältää sensorisia qigong-liikeharjoitteita sekä reikin parantavan energian tukemaa meditaatiota.

Qigong on alkujaan kiinalainen oppi, jossa kehon sisäistä energian tasausta, vahvistumista sekä elpymistä parannetaan erilaisten kehollisten harjoitteiden avulla. Seisten tehtävissä liikeharjoitteissa vuorotellaan hitaiden ja nopeiden ympyräliikkeiden sekä erilaisten spiraaliliikesarjojen välillä. Liikkeet tukevat kokonaisvaltaisen energiakehon luomista. Harjoitusten aikana Omori kanavoi reikin parantavaa energiaa, jota osallistujat ovat harjoituksen myötä valmiita vastaanottamaan.

Kumpikin työpajapäivä päättyy meditaatioon kristalliäänimaljan sekä Katakamuna Utahi -mantran tukemina. Kyseisten äänimaljan ja mantran värähtelytaajuudet edesauttavat harmonisoimaan energiaa ja puhdistamaan auraa.

Työpaja on avoin kaikille sen tematiikasta kiinnostuneille eikä aiempaa kokemusta tarvita. Työpaja ohjataan englanniksi.

Työpaja Nykytaidetila Kutomolla
la 24.8. klo 11–13
su 25.8. klo 11–13

Hinta: 30 € (sisältää molemmat työpajapäivät, yht. 4 h)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Yoshi Omori on japanilainen, Helsingissä asuva Qigong-opettaja, taiteilija ja valokuvaaja. Hän on opettanut Qigongia viimeiset 10 vuotta ja aloittanut Reikin harjoittelun reilu kaksi vuotta sitten. Omori suoritti kolmannen Reiki-tutkintonsa kesäkuussa 2023 japanilaisen Reiki-mestari Kawashiman, Ryujin Reikin perustajan kanssa Japanissa. Omorin 30 vuoden kokemus Qigongin harjoittamisesta tukee hänen kykyjään Reikin harjoittajana.

yoshi-omori.myportfolio.com

Kuvat: Yoshi Omori

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Yoshi Omori: Reiki, Qigong and meditation

As Above, So Below
As Within, So Without
As the Universe, So the Soul
Hermes Trismegistus

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration.
Nikola Tesla

Qigong teacher and Reiki practitioner Yoshi Omori’s two-day workshop at Contemporary Art Space Kutomo contains sensorial Qigong movement exercises and meditation supported by the healing energy of Reiki.

Qigong is originally a Chinese doctrine of the body of Qi, the internal life energy balancing, strengthening, and revitalizing the body through different exercises. The movements made while standing are soft altering between slow and fast circles, and various spiral series of movements. These movements help to create an energy body, the torus energy field.

During the exercises, Omori sends the healing energy of Reiki. Because of the resonance of energy, participants are ready to receive Reiki. By harmonizing the vital energy of life and the higher energy of Reiki, healing goes smoothly into the body there where it needs to go.

Both workshop days end with meditation with Crystal Bowl and Katakamuna Utahi. The vibration and frequency of both, Crystal Bowl and Katakamuna Utahi help to harmonize energy and purify the aura field.

The workshop is open to everyone interested, no prior experience is required. The workshop language is English.

Workshop at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 24.8. at 11–13
Sun 25.8. at 11–13

Price: 30 € (including both workshop days, altogether 4 h)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days before the workshop by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Yoshi Omori is a Helsinki-based Japanese Qigong teacher, artist, and photographer. He has taught Qigong for the last 10 years and started practicing Reiki over two years ago receiving his 3rd Reiki degree in June 2023 with Japanese Reiki master Kawashima, founder of Ryujin Reiki in Japan. Omori’s 30 years of experience practicing Qigong enhances his abilities as a Reiki practitioner.

yoshi-omori.myportfolio.com

Photos: Yoshi Omori

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.