New dance & performance

Zodiak: Alen Nsambu: NEON BEIGE

NEON BEIGE on koreografi Alen Nsambun ja työryhmän uusi näyttämöteos, jonka keskiössä sijaitsevat marginaaleista kumpuavat autofiktiiviset kohtaukset. Teos lähestyy mielikuvitusta ja unelmointia teknologiana, salaisena supervoimana ja marginalisoitujen yhteisöjen selviytymisstrategiana. Sen avulla rakentuu vaihtoehtoisia maailmoja, joissa on mahdollista pohtia identiteettiä postkolonialistisissa rakenteissa sekä kokea iloa sosiopoliittisessa ilmapiirissä, joka ei salli stereotyypistä poikkeavaa kompleksista ilmaisua.

Millaisia olemisen tapoja ja unelmia voisi olla, jos enemmistöjen dominoiva mielikuvitus ei muovaisikaan todellisuuttamme? Hämärtämällä todellisuuden ja fiktion rajamaastoa NEON BEIGE muuntuu keholliseksi matkaksi spekulatiivisten ja värähtelevien maisemien läpi, tihkuen hikeä ja nautintoa.

Alen Nsambu on suomalais-angolalainen koreografi ja esiintyjä, joka valmistui vuonna 2022 Kööpenhaminan Den Danske Scenekunstskolenista pääaineenaan tanssitaide ja koreografia. Zodiakissa Helsingissä huhtikuussa 2024 ensi-iltansa saava NEON BEIGE on Nsambun ensimmäinen kokopitkä koreografinen näyttämöteos. Teoksen työryhmään kuuluvat Nsambun lisäksi pukusuunnittelija Angel Emmanuel, äänisuunnittelija-muusikko Nori Kin, skenografi Aino Kontinen, dramaturgi Susi Siriya Orenius, tanssi- ja esitystaiteilija Ritni Ráste Pieski sekä valo- ja tilasuunnittelija Titus Torniainen.

Esitykset Zodiak Stagella (Tallberginkatu 1 A/154, Helsinki)
pe 26.4. klo 19 ensi-ilta
su 28.4. klo 15
ma 29.4. klo 19 + taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen
ti 30.4. klo 19
to 2.5. klo 19
pe 3.5. klo 19
la 4.5. klo 19
ma 6.5. klo 19
ti 7.5. klo 19

Liput: 30/27/15 €

Esityksiin on tarjolla myös pieni määrä ”pay what you can” -lippuja. PWYC-käytännöllä halutaan varmistaa, että lippujen hinta ei muodosta kenellekään estettä esityksen näkemiselle.

Osta lippuja

Koreografi ja esiintyjä: Alen Nsambu
Liikkeellinen assistentti: Ritni Ráste Pieski
Dramaturgi: Susi Siriya Orenius
Pukusuunnittelu: Angel Emmanuel
Äänisuunnittelu: Nori Kin
Valosuunnittelu: Titus Torniainen
Tilasuunnittelu: Aino Kontinen ja Titus Torniainen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Alen Nsambu
Residenssi: Ehkä tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Ensi-ilta: 26.4.2024 Zodiak Stage, Helsinki
Kuvat: Aino Kontinen (1 & 3) ja David Degasper (2)

 

Zodiak: Alen Nsambu: NEON BEIGE

NEON BEIGE is a new stage work, by choreographer Alen Nsambu and the working group, which centers a marginalized imagination and experience as a premise to create a performative collage. The work is approaching imagination and dreaming as a technology, a secret superpower, and a survival strategy of marginalized communities, to build alternative worlds to reflect upon identity in postcolonial structures as well as experience joy in a socio-political climate that doesn’t allow the display of any complexity outside of the stereotype.

What kind of ways of being and dreaming could there be if the imagination of the dominant wouldn’t be the one shaping the known reality? By blending reality and fiction, NEON BEIGE becomes an autofictive voyage through speculative and fluctuating sceneries that unfold into joy, sweat, and hope.

Alen Nsambu is a Finnish-Angolan choreographer and performer, who graduated from the Danish National School of Performing Arts (Dance and Choreography) in 2022. NEON BEIGE is Nsambu’s first full-length choreographic stage work premiering at Zodiak in Helsinki in April 2024. The working group consists along Nsambu costume designer Angel Emmanuel, sound designer and musician Nori Kin, scenographer Aino Kontinen, dramaturge Susi Siriya Orenius, dance and performance artist Ritni Ráste Pieski, and lighting and spatial designer Titus Torniainen.

Performances at Zodiak Stage (Tallberginkatu 1 A/154, Helsinki)
Fri 26.4.2024 at 19 premiere
Sun 28.4. at 15
Mon 29.4. at 19 + post-performance discussion
Tue 30.4. at 19
Thu 2.5. at 19
Fri 3.5. at 19
Sat 4.5. at 19
Mon 6.5. at 19
Tue 7.5. at 19

Tickets: 30/27/15 €

There is also a small amount of “pay what you can” tickets available for each performance date. With this PWYC gesture Zodiak wishes to guarantee that no one is turned away for lack of funds.

Buy tickets

Choreographer and performer: Alen Nsambu
Movement assistant: Ritni Ráste Pieski
Dramaturge: Susi Siriya Orenius
Costume design: Angel Emmanuel
Sound design: Nori Kin
Lighting design: Titus Torniainen
Spatial design: Aino Kontinen and Titus Torniainen
Production: Ehkä-production, Zodiak – Center for New Dance and Alen Nsambu
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Premiere: 26.4.2024 Zodiak Stage, Helsinki
Photos: Aino Kontinen (1 & 3) and David Degasper (2)