Support Ehkä!

Hei Ehkä-tuotannon ja Kutomon ystävä: liity kannatusjäseneksi!

Liittymällä Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry:n kannatusjäseneksi olet mukana mahdollistamassa Ehkä-tuotannon ja Kutomon monipuolista toimintaa. Kannatusjäsenenä saat myös sähköpostiisi säännöllisesti tietoa ensi-illoista, esityksistä, tapahtumista, työpajoista ja muusta toiminnasta. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Kannatusjäseneksi liitytään lähettämällä nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti) sähköpostitse osoitteeseen ehkatuotanto(at)gmail.com ja maksamalla kannatusjäsenmaksu tilille FI23 1524 3500 0890 23 / Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry. Kirjoita maksun viestikenttään: Kannatusjäsenmaksu 2019, oma/yhteisön nimi.

Kannatusjäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ja jatkuu automaattisesti ellei jäsenyyttä peruta. Kannatusjäsenmaksu vuodelle 2019 on 20 euroa.

Kiitos tuestasi ♥ !

 

 

Hello friend, would you like to be our supporting member?

By becoming a supporting member of the Dance and Performance Art Association Ehkä you are aboard in making the multiple activity of Ehkä-production and Kutomo happen. As a supporting member you’ll be among the first ones to get the information on premieres, events, workshops and other functions. A supporting member can be a private person or a community.

To join, you send your name and contact details (address, e-mail) via e-mail to the address ehkatuotanto(at)gmail.com and pay the membership fee to the account FI23 1524 3500 0890 23 / Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry. Write as a message: Supporting member 2019, your name/name of the community.

The membership is valid one year at a time and continues automatically unless it is cancelled. The supporting member fee for the year 2019 is 20 euros.

Thank you for your support!