Simo Kellokumpu: Contextual Choreography: Choreography as a reading practice

Simo Kellokummun ohjaamassa Contextual Choreography: Choreography as a reading practice -työpajassa käsitellään koreografian ja kontekstin välisiä suhteita. Työpajassa liike moninaisine määrittelyineen ja mittakaavoineen, liikkeen havainnointi sekä kokemus liikkeestä on koreografisen taiteen ja ajattelun lähtökohta. Pajassa työstetään liikkeen, paikan ja tilan …

Lue lisää / Read more

Yoshi Omori: Qi gong

“Qi gong is a practice of aligning breath, movement, and awareness for exercise, healing, and meditation. Qi gong is traditionally viewed as a practice to cultivate and balance qi (chi) or what has been translated as “intrinsic life energy”. It …

Lue lisää / Read more

Maija Mustonen, Aino Unkila ja Aino Voutilainen: Hoitoja

”Emme halua määritellä hoitotapahtumia ennalta. Keskitymme kosketukseen, antautumiseen ja hoivaan – kuten aiemminkin. Tarkoituksemme ei ole parantaa ketään. Molemminpuolista parantumista voi tapahtua, mutta se ei ole tavoite. Haluamme antaa tilan ainutlaatuiselle kontaktille, joka tapahtuu hoivan aikana hoidettavan ja hoitajan välillä, …

Lue lisää / Read more

Elinkeinokollektiivi: TEKSTi!LI work-in-progress (or just play)

”Aloitetaan siitä, että tuodaan Kutomolle kangaspuut. Varustetaan ne kontaktimikeillä. Kudotaan kangasta. Miksataan kolahduksista, kilinöistä ja rahinasta äänimaisemia. Keskustellaan teemasta (jos kuullaan meteliltä toisiamme). It’s gonna be our first playdate. It’s gonna be noisy. Welcome.” Elinkeinokollektiivi tarkastelee globaalia markkinataloutta ja suomalaisen elinkeinorakenteen …

Lue lisää / Read more

Sonya Lindfors: Swag Lessons – happy landing

Sonya Lindforsin Swag Lessons on esityskonsepti ja luentoperformanssi, joka tutkii mustaa kehollisuutta ja mustan kehon politiikkaa hiphopkulttuurin kautta. Ajatuksena on tutkia, artikuloida ja siirtää eteenpäin hiphopin kokemuksellisuutta, yhteisöllisyyttä ja kumouksellisuutta. Konsepti on kunnianosoitus Adrien Piperin teokselle Funk Lessons (1983). Swag …

Lue lisää / Read more

Sonja Jokiniemi: DAS Theatre Feedback Method

Taiteilijat antavat ja saavat jatkuvasti palautetta kysymysten, vaikutelmien, ehdotusten ja kritiikin muodossa joko intiimeissä keskusteluissa tai ryhmätilanteissa. Esittävien taiteiden maisterin koulutusohjelmassa DAS Theatressa (ent. DasArts) Amsterdamissa on kehitetty selkeästi strukturoitu palautemetodi, jonka avulla taiteilijat voivat jakaa eri vaiheissa olevia prosesseja …

Lue lisää / Read more

Mad House Helsinki: Masi Tiitta, Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen ja Anna Torkkel: Consolation ENSI-ILTA!

Consolation on teos väsymyksestä ruumiillisena kokemuksena ja maailmassa vallitsevana ilmiönä. Väsymys on teoksen lähtökohta ja olosuhde johon esitys sijoittuu. Työryhmä työskentelee voimattomuuden ja kyvyttömyyden parissa ja pohtii tapoja, joilla uupunut voi kokea lohdutusta. Teos kantaesitetään osana Mad House Helsingin ohjelmaa …

Lue lisää / Read more

Masi Tiitta, Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen ja Anna Torkkel: Consolation

Consolation on teos väsymyksestä ruumiillisena kokemuksena ja maailmassa vallitsevana ilmiönä. Väsymys on teoksen lähtökohta ja olosuhde johon esitys sijoittuu. Työryhmä työskentelee voimattomuuden ja kyvyttömyyden parissa ja pohtii tapoja, joilla uupunut voi kokea lohdutusta. Teoksen ensi-ilta on Mad House Helsingissä 7.4.2017. …

Lue lisää / Read more

Hanna Ahti: Horizontal ENSI-ILTA!

Horizontal -sooloteosta kehystää kiinnostus Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin kulttiteokseen A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia, jonka yksi keskeinen ajatus on horisontaalissa tasossa levittäytyvä maailmanjärjestys hierarkkisen sijaan. Teos kysyy, mitä tavallisen elämän ja esityksen välinen ero sulkee pois? Onko …

Lue lisää / Read more

Himera: Himera-festivaali 2017

Himeran huhtikuisella kokeellisen musiikin festivaalilla esiintyvät muun muassa äänitaiteilija Valerio Tricoli (IT), monialainen saksofonisti Louise D.E. Jensen (DK/US) ja absurdeja äänitarinoita kertova Francesco Cavaliere (IT) sekä useita muita tekijöitä Suomesta ja ulkomailta. Himera-festivaalin tapahtumat järjestetään Kutomolla ja Sibelius-museossa Turussa 28.-29.4.2017. …

Lue lisää / Read more

Ingrid Berger Myhre: Mapping

“The map is a document that contains movements as well as putting in motion the one that reads it. It can manifest as a drawing, a text, a score, script, documentation, a letter, a representation, a translation, a description.” Ingrid …

Lue lisää / Read more

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Vuokko ENSI-ILTA!

Kaisa Koulun ja Anna Torkkelin uusi lapsille suunnattu tanssiteos Vuokko on erään kukan muutos siemenestä kukkivaan kasviin. Esityksen tekemistä on inspiroinut kaiken elollisen hämmästely ja kasvun moninainen ihme. Sanattoman teoksen pehmeä ja huokoinen rakenne sekä eri elementtien yhdistely antaa tilaa …

Lue lisää / Read more

Kutomon tanssitunnit keväällä 2017

Tervetuloa Kutomon tanssitunneille! Kutomolla voi harrastaa tanssia mukavassa ilmapiirissä ja viihtyisässä ympäristössä. Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten venyttely-, baletti- ja improvisaatiotunteja ohjaavat tanssitaiteilijat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Kevätkauden tunnit alkavat viikolla 3 maanantaina 16.1.2017 ja …

Lue lisää / Read more

Residenssejä ja työskentelyä Kutomolla keväällä 2017

Kevätkaudella 2017 nykytaidetila Kutomon residenssissä työskentelee yksittäisiä taiteilijoita sekä taiteilijaryhmiä n. 1-2 viikon jaksoissa. Lisäksi Kutomon studiot ovat paikallisten tekijöiden käytössä 1 päivästä 6-8 viikon työskentelyjaksoihin. Alkukeväästä residenssiä ja tiloja hyödyntävät: Janina Rajakangas & Nollapiste-kollektiivi eli Miki Brunou, Elsa Heikkilä, …

Lue lisää / Read more