New dance & performance

Spring Roll: Lush: Hertta Kiiski avec Hyry, Pallasvuo, Punkari, Saksa, Sandell, Sirviö

Osana Ehkä-tuotannon Spring Roll -festivaalin ohjelmaa nähtävä Lush jatkaa kuvataiteilija Hertta Kiiskin studiolla aiempina vuosina tapahtuneiden yhteisnäyttelyiden sarjaa. Tänä vuonna näyttely toteutuu Pariisin keväässä, Cité internationale des arts -taiteilijakeskuksessa Seinen rannalla Maraisissa. Mukana on teoksia kaikilta aikaisemmissa näyttelyissä mukana olleilta taiteilijoilta – Adele Hyryltä, Jaakko Pallasvuolta, Janne Punkarilta, Anniina Saksalta, Inari Sandellita ja Sauli Sirviöltä.

Näyttely Hertta Kiiskin residenssistudiolla (Cité internationale des arts – Annex-rakennus/Studio 1535, 3. kerros, 18 Rue de l’Hôtel de ville, Pariisi) osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa

ke 24.4. klo 18–21 avajaiset
to 25.4. klo 14–18
pe 26.5. klo 14–18
la 27.4. klo 14–18
su 28.4. klo 14–18

Vapaa pääsy!

Sisäänkäynti Annex-rakennukseen Rue Geoffroy l’Asnier -kadun puolelta. Jos portti on kiinni, soita +358 40 584 6838.

Taiteilijat: Hertta Kiiski, Adele Hyry, Jaakko Pallasvuo, Janne Punkari, Anniina Saksa, Inari Sandell ja Sauli Sirviö
Tuotanto: Hertta Kiiski
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Tukija: Suomen Kulttuurirahasto
Kuva: Hertta Kiiski

Hertta Kiiskin teoksissa todellisuus ei olekaan niin tuttu kuin luulisi – tavallinen alkaa näyttää oudolta ja outo ihmeen ymmärrettävältä. Kiiski kuvaa installaatioissaan maailmoja, joissa olemassaolon häikäisevyys ja huimaus, ihmiskeskeisyyden kyseenalaistaminen ja planeetan kokoiset prosessit risteytyvät. Eläinten kanssa työskentelyn lisäksi hän on jo vuosikymmenen ajan työskennellyt tyttäriensä ja veljentyttärensä kanssa.

Adele Hyryn taiteellisessa työskentelyssä synkkyys ja hupi jahtaavat toisiaan. Kuvalähtöiset teokset leikittelevät elämän intiimillä ulottuvuudella pyrkien toisaalle todenperäisistä lähtökohdistaan.

Jaakko Pallasvuo on taiteilija.

Janne Punkarin työskentely pohjautuu valokuvaan ja valokuvalliseen ajatteluun. Hänen teokset saavat useimmiten installaation tai julkaisun muodon. Valokuvien lisäksi hän käyttää myös liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä erilaisia esineitä ja materiaaleja kuten kahvipurkkeja, kangasta ja pahvia.

Anniina Saksa on elektronisen musiikin ja lauluäänen kanssa työskentelevä esiintyjä, jonka työ liikkuu taidekontekstin ja populaarimusiikin väleissä. Aiheet kulkevat unien ja painajaisten, luonnon ja kasvien sekä sisäisen minän teemoissa. Ihmisääni voi olla joskus liian intiimi ja lähellä, ottaen sitten tilaa, muuttua eteeriseksi tai haastaa rumuudellaan.

Inari Sandell on monialaisesti kuvan, tilan ja materiaalin kanssa työskentelevä kuvataiteilija. Hän yhdistelee työssään valokuvaa, installaatiota, liikkuvaa kuvaa ja kuvanveiston tekniikoita ja tutkii neuroqueerejä historioita sekä inhimillisiä ja ei-inhimillisiä herkkyyksiä.

Sauli Sirviön taiteellinen prosessi ja teokset pohtivat seuraavia teemoja: paikkojen historiaa, rappeutunutta infrastruktuuria, analogisten ja digitaalisten maailmojen risteyskohtia sekä tiedon katoamista. Hän käyttää lähtökohtana taiteessaan valokuvaa, mutta on vähitellen siirtynyt yhä enemmän kolmiulotteisen ilmaisun pariin luoden installaatioita ja kokeiluja löydettyjen materiaalien avulla.

 

Spring Roll: Lush: Hertta Kiiski avec Hyry, Pallasvuo, Punkari, Saksa, Sandell, Sirviö

Lush continues the series of collaborative exhibitions that have happened at Hertta Kiiskis’s studio during the earlier Spring Roll festivals. This year the exhibition comes true in the spring of Paris, at the Cité internationale des arts artist residency, near Seine in Marais. Along Kiiski there are pieces from all the artists, who have previously been part of the exhibition series – Adele Hyry, Jaakko Pallasvuo, Janne Punkari, Anniina Saksa, Inari Sandell, and Sauli Sirviö.

Exhibition at Hertta Kiiski’s residency studio (Cité internationale des arts – Annex building/Studio 1535, 3rd floor, 18 Rue de l’Hôtel de ville, Paris) as part of the Spring Roll festival

Wed 24.4. at 18–21 opening
Thu 25.4. at 14–18
Fri 26.5. at 14–18
Sat 27.4. at 14–18
Sun 28.4. at 14–18

Free entry!

Entrance to the Annex building from the street Rue Geoffroy l´Asnier. If the gate is closed, please call +358 40 584 6838.

Artists: Hertta Kiiski, Adele Hyry, Jaakko Pallasvuo, Janne Punkari, Anniina Saksa, Inari Sandell, and Sauli Sirviö
Production: Hertta Kiiski
In collaboration with Ehkä-production
Supporter: Finnish Cultural Foundation
Photo: Hertta Kiiski

Hertta Kiiski’s works dream of a new affinity between the human and the inhuman, the organic and the inorganic. Her installations and books exist in a framework of youth and love with aspects of the magical, the mythical, and the esoteric. While she weaves fabulous realities, much of her work is created in the domestic sphere, in collaboration with her daughters, dogs, and other animals.

Darkness and fun chase each other in Adele Hyry’s artistic practice. Lens-based works play with the intimate aspects of one’s lifetime, striving to reach elsewhere from their realistic starting points.

Jaakko Pallasvuo is an artist.

Janne Punkari’s work is based on photography and photographic thinking. His works usually take the form of an installation or a publication. In addition to photographs, he also uses moving images, sound, and various objects and materials such as coffee cans, fabric, and cardboard.

Anniina Saksa is an electronic and vocal artist whose performances shift from the pop scene to an art concept, using themes of dreaming, nature, plants, and the inner self. The human voice can be almost too close then taking its distance, changing into something ethereal or dissonant.

Inari Sandell is a multidisciplinary visual artist. They make lens-based and sculptural work informed by neuroqueer histories and human and nonhuman fragility.

Sauli Sirviö’s process and artworks reflect on the themes he has explored over the years: the histories and dilapidated infrastructures of places, the intersection of analog and digital worlds, and the evanescence of information. He uses photography as the foundation for all of his artworks but has gradually shifted towards three-dimensional expression, creating installations and experimenting with found materials.