New dance & performance

Spring Roll

Ehkä-tuotannon Spring Roll on taiteen aloja yhdistävä festivaali heräävän vuodenajan kynnyksellä. Spring Roll koostuu tanssi- ja esitystaiteen vierailuesityksistä, runoluennasta, konsertista, satelliittinäyttelystä ja lapsiystävällisestä klubista. Festivaalin tapahtumapaikkana toimii Ehkä-tuotannon Nykytaidetila Kutomon studiot ja Osuuskunta Poesian työhuone Lainnon vanhassa kutomorakennuksessa Turun Linnanfältin alueella.

Kevään 2024 festivaalin voi kokea lauantaista sunnuntaihin 20.–28.4.2024. Tapahtuma muodostuu verkoksi eri taiteen alojen vuoropuhelulle, mahdollistaa uusia kohtaamisia ja avaa osallistujille nykytaiteen kirjoa eri muodoissaan. Ohjelmassa nähdään muun muassa Camille Auerin esitys Ruff Knowledge ja kanadalaisten Alexa Mardonin ja Erika Mitsuhashin teos whereverever. Kuvataiteilija Hertta Kiiski osallistuu tapahtumaan tänä vuonna satelliittinäyttelyllä Cité internationale des artsin residenssistä Pariisista. Festivaalin toteutuksessa on Poesian taiteilijoiden ja Kiiskin lisäksi mukana myös turkulainen kokeellisen musiikin ryhmä Himera sekä Muskari-klubin työryhmä.

Festivaaliohjelma:

la 20.4.
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Camille Auer: Ruff Knowledge

pe 26.4.
klo 17:30 Poesian työhuone | Avoimet runot: Erkka Filander, Reetta Pekkanen, Henriikka Tavi ja Virpi Vairinen
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Mardon + Mitsuhashi: whereverever

la 27.4.
klo 19 Nykytaidetila Kutomo | Himera esittää: Ryan Packard

su 28.4.
klo 15–17 Nykytaidetila Kutomo | Muskari-klubi: Jukka Herva ja Maiju Jouppi

ke 24.4. – su 28.4.
Cité Internationale des Arts, Pariisi | Lush: Hertta Kiiski avec Hyry, Pallasvuo, Punkari, Saksa, Sandell, Sirviö – Aukioloajat ks. näyttelyn oma sivu

Liput Nykytaidetila Kutomon esitysiltoihin: 5–25 €
Liput Himeran konserttiin: 10/5 €
Liput Muskari-klubiin: 8/5/0 €

Lush-satelliittinäyttely Pariisissa ja Poesian työhuoneen tapahtuma: vapaa pääsy

Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin myydään lippuja viidessä eri hintaluokassa, joista voi valita itselleen sopivimman hinnan. Lippukategoriat ovat 25 €, 20 €, 15 €, 10 € ja 5 € (PWYC).

Kuva: Hertta Kiiski

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti tilat Lainnon kutomorakennuksessa eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll

Ehkä-production’s Spring Roll is a multidisciplinary art festival on the eve of the awakening season. Spring Roll consists of guest performances of new dance and performance, poetry readings, concert, satellite exhibition, and a child-friendly music club. The festival venue is Contemporary Art Space Kutomo and co-operative publisher Poesia’s workspace in the Lainto weaving building in the Linnanfält area of Turku.

The upcoming festival can be experienced from Saturday 20 April to Sunday 28 April 2024. The festival forms a network for dialogue between different art fields, enables new encounters, and opens up the spectrum of contemporary art in its various forms to the participants. The program presents for example Camille Auer’s performance Ruff Knowledge, and Canadian artists Alexa Mardon and Erika Mitsuhashi’s piece whereverever. Visual artist Hertta Kiiski is participating in this year’s event with a satellite exhibition from her residency at the Cité internationale des arts in Paris. In addition to Poesia’s artists and Kiiski, the Turku-based experimental music group Himera and the working group of Club Muskari collaborate with the festival.

Festival program:

Sat 20.4.
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Camille Auer: Ruff Knowledge

Fri 26.4.
at 17:30 Poesia’s workspace | Open poems: Erkka Filander, Reetta Pekkanen, Henriikka Tavi, and Virpi Vairinen
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Mardon + Mitsuhashi: whereverever

Sat 27.4.
at 19 Contemporary Art Space Kutomo | Himera presents: Ryan Packard

Sun 28.4.
at 15–17 Contemporary Art Space Kutomo | Club Muskari: Jukka Herva and Maiju Jouppi

Wed 24.4. – Sun 28.4.
Cité Internationale des Arts, Paris | Lush: Hertta Kiiski avec Hyry, Pallasvuo, Punkari, Saksa, Sandell, Sirviö – For opening hours see the exhibition’s own page

Tickets to performance evenings at Contemporary Art Space Kutomo: 5–25 €
Tickets to Himera’s concert: 10/5 €
Tickets to Club Muskari: 8/5/0 €
Lush satellite exhibition in Paris and event at Poesia’s workspace: free entry

Buy tickets

There are five different ticket price categories for the Contemporary Art Space Kutomo performances from which you can choose the price most suitable for your situation. Ticket price categories are 25 €, 20 €, 15 €, 10 € and 5 € (PWYC).

Image: Hertta Kiiski

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the Kutomo building is not fully accessible; there are stairs and no accessible toilets at the venue.