New dance & performance
Kuva/Photo: Nicola Jones

Spring Roll: Himera esittää: Ryan Packard

Himeran konserti-illassa osana Ehkä-tuotannon Spring Roll -festivaalia kuullaan osia Tukholmassa toimivan yhdysvaltalaisen perkussionisti ja äänitaiteilija Ryan Packardin Garden Variety -teossarjasta. Packardin taiteellinen kieli keskittyy intimiteettiin, keskinäiseen riippuvuuteen sekä äänen kehollisiin ja hermostollisiin suhteisiin.

Himera on neljän turkulaisen musiikintekijän ja äänitaiteilijan, Marja Ahdin, Niko-Matti Ahdin, Antti Tolvin ja Rasmus Östlingin työryhmä, jonka toiminnan ytimessä on kokeellisen musiikin festivaalin ja konserttien järjestäminen. Ryhmä on ollut aktiivinen vuodesta 2012 lähtien.

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa
la 27.4. klo 19 – ovet klo 18:30

Liput: 10/5 €
Osta lippuja

Esiintyjä: Ryan Packard
Tuotanto:
Ehkä-tuotanto ja Himera
Tukija: Turun kaupunki
Kuva: Nicola Jones

ryanpackardsounds.org
himera.fi

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll: Himera presents: Ryan Packard

As part of Ehkä-production’s Spring Roll festival, Himera’s concert evening presents the Stockholm-based American percussionist and sound artist Ryan Packard. Packard’s compositional language is concerned with intimacy, interdependence, and sympathetic relationships. In the concert, he will perform a few pieces from his series Garden Variety, works for various highly amplified solo percussion.

Himera is a collective of four Turku-based musicians and sound artists Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi, and Rasmus Östling, organizing a festival and concerts focused on different expressions of experimental music and sonic art. The group has been active since 2012.

Concert at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Sat 27.4. at 19 – doors at 18:30

Tickets: 10/5 €
Buy tickets

Performer: Ryan Packard
Production:
Ehkä-production and Himera
Supporter: City of Turku
Photo: Nicola Jones

ryanpackardsounds.org
himera.fi

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and no accessible toilets at the venue.