New dance & performance

Spring Roll: Camille Auer: Ruff Knowledge

Ruff Knowledge on esitys suokukoista sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta luonnossa.

Homoseksuaalinen käytös ja sukupuolen moninaisuus ovat luonnossa yleisiä ilmiöitä, jotka eivät saa lainkaan näkyvyyttä luontomedioissa. Suokukko (Calidris Pugnax, engl. Ruff) on lajina kenties moninaisin luonnonvarainen selkärankainen. Soidinaikaan koiraspukuiset linnut ovat kaikki keskenään eri näköisiä. Sen lisäksi osa niin kutsutuista koiraista näyttää niin kutsutuilta naarailta. Kaikki erilaiset suokukot harrastavat seksiä keskenään. Siitä huolimatta linnut yleisesti jaetaan kahteen sukupuoleen, ja niiden käyttäytymisen motiiviksi oletetaan heteroseksuaalinen lisääntyminen.

Ihmisillä on luontoa havainnoidessa taipumus tehdä kehäpäätelmä: luontohavaintoja tulkitaan oman arvomaailman kautta, ja tätä arvolatautunutta versiota luonnosta taas käytetään omien arvojen perustelemiseen ”luonnollisina”.

Ruff Knowledge kysyy, miten tiedämme linnuista? Voimmeko tietää jotain siitä, millaista on olla lintu? Muuttaisiko se tieto suhdettamme lintuihin ja maailmaan? Mitä ihmisessä tapahtuu lintuja tarkkaillessa? Entä linnuissa?

Esitys Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa
la 20.4. klo 19

Liput: 5–25 €
Osta lippuja

Esitykseen myydään lippuja viidessä eri hintaluokassa, joista voi valita itselleen sopivimman hinnan. Lippukategoriat: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € ja 5 € (PWYC).

Teksti, video, ääni ja esiintyminen: Camille Auer
Dramaturgia: Emil Santtu Uuttu
Esiintymisasu: Johanna Porola
Kuvausassistentti: Nea Alasaari
Taiteellinen dialogi: Teo Ala-Ruona
Lintudialogi: Elliot Lundegård ja Helinä Ääri
Tuotanto: Baltic Circle, Kanneltalo ja Camille Auer
Vierailun tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Camille Auer
Residenssit: Bioart Society/Ars Bioarctica (Kilpisjärvi), Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Mad House Helsinki (Helsinki) ja Pro Artibus (Tammisaari)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Kiitos: Turun museokeskus, Minna ja Seppo
Ensi-ilta:
22.11.2023 Baltic Circle/Kanneltalo, Helsinki
Kesto: noin 80 min, ei väliaikaa
Kieli: englanti
Genre: esitystaide
Genren tarkennus: luennon, ääniteoksen, performanssin ja videoteoksen yhdistelmä
Kuvat: Tani Simberg

Camille Auer on monialainen taiteilija ja kirjoittaja. Tällä hetkellä hän tutkii lintujen tarkkailun fenomenologiaa sekä cis- ja heteronormien vaikutusta lintuja koskevan tiedon tuottamisessa. Hän näkee esimerkiksi liikkuvan kuvan, äänen ja esityksen keinoilla tapahtuvan toiminnan teoreettisen ajattelun muotoina siinä missä tekstinkin. Auerin tuotantoa yhdistää toiseuden ja toiseuttamisen tutkiminen suhteessa itseen posthumanistisesta trans- ja queer-näkökulmasta.

camilleauer.com
instagram.com/cimallecamille

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll: Camille Auer: Ruff Knowledge

Ruff Knowledge is a performance about ruffs and the diversity of gender and sexuality in nature.

Homosexual behavior and gender diversity are common phenomena in nature, yet they receive very little visibility in media about nature. The ruff (Calidris pugnax) is perhaps the most diverse wild vertebrate species. During the breeding season, male ruffs all look strikingly different from each other, also resembling females in some cases. All the different types of ruffs engage in sexual activity with each other. Nevertheless, these birds are generally categorized into two sexes, and their behavior is assumed to be motivated by heterosexual reproduction.

Humans tend to make circular arguments when observing nature: they interpret natural observations through their values, and then use this value-laden version of nature to justify the same values as “natural”.

Ruff Knowledge asks, how do we know about birds? Can we know what it’s like to be a bird? Would that knowledge change our relationship with birds and the world? What happens in humans when observing birds? What happens in the birds being observed and observed back?

Performance at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Sat 20.4. at 19

Tickets: 5–25 €
Buy tickets

There are five different ticket price categories from which you can choose the price most suitable for your situation. Ticket price categories: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € and 5 € (PWYC).

Text, video, audio, and performance: Camille Auer
Dramaturg: Emil Santtu Uuttu
Costume: Johanna Porola
Filming assistant: Nea Alasaari
Artistic dialogue: Teo Ala-Ruona
Bird dialogue: Elliot Lundegård and Helinä Ääri
Production: Baltic Circle, Kanneltalo, and Camille Auer
Production of the guest performance: Ehkä-production and Camille Auer
Residencies: Bioart Society/Ars Bioarctica (Kilpisjärvi), Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Mad House Helsinki (Helsinki), and Pro Artibus (Tammisaari)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland, and Finnish Cultural Foundation
Thank you: Turku Museum Centre, Minna and Seppo
Premiere:
22.11.2023 Baltic Circle/Kanneltalo, Helsinki
Duration: approx. 80 min, no intermission
Language: English
Genre: performance art
Genre specifically: a combination of lecture, voice piece, performance, and video installation
Photos: Tani Simberg

Camille Auer is a trans-disciplinary artist and writer. Her art practice has always been theory-driven, but instead of illustrating existing theories, she uses forms ranging from sound, moving images, performance, and text-based installations to contribute to theoretical discourse as modes of thinking in their own right. A common theme in her diverse body of work is the othering of trans and nonhuman bodies, such as herself or queer birds.

camilleauer.com
instagram.com/cimallecamille

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and no accessible toilets at the venue.