New dance & performance

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla

Ikkunasta tuleva valo osuu lattialle. Siinä on jotain toiveikkuutta. On siinä jotain surullistakin. Kaivan heti puhelimen esiin. Haluan tallentaa sen. Tulee mieleen joitain muistoja. Ei mitään kovin tarkkoja. Joitain muita samanlaisia hetkiä. On valoisaa ja vähän pysähtynyttä. Voisi mennä ulos, mutta sisälläkin on ihan hyvä.

Auringonvalo lattialla on tanssia, kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä moniaistinen esitys. Se rakentuu pienistä tansseista, yksinkertaisista teoista, asennoista ja asetelmista, jotka asettuvat suhteeseen tilan ja musiikin kanssa. Hitaat muutokset venyttävät kokemusta ajasta. Esitys tarkastelee merkityksellisyyden ja kauneuden mahdollisuutta tässä hetkessä.

Masi Tiitan kokoamaan työryhmään kuuluvat tanssitaiteilijat Mikko Niemistö, Ella Skoikka ja Anna Torkkel, kuvataiteilija Elina Vainio, pukusuunnittelija Hanne Jurmu ja valosuunnittelija Jenni Pystynen. Monitaiteinen esitys on jatkoa Masi Tiitan ja Elina Vainion yhteistyölle, joka alkoi teoksessa Palais de Mari (2022).

Ehkä-tuotannon yleisötyöntekijä-kirjoittaja Heidi Horila on kevään 2024 aikana seurannut teoksen valmistumista. Toukokuussa Horila haastatteli esityksen työryhmää ja kirjoitti keskustelun pohjalta jutun.

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
to 13.6. klo 19 ensi-ilta – loppuunvarattu
la 15.6. klo 19
su 16.6. klo 17
ke 19.6. klo 19

Liput: 5–25 €
Osta lippuja

Esitykseen myydään lippuja viidessä eri hintaluokassa, joista voi valita itselleen sopivimman hinnan. Lippukategoriat: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € ja 5 € (PWYC).

Koreografi: Masi Tiitta
Tanssitaiteilijat: Mikko Niemistö, Ella Skoikka ja Anna Torkkel
Kuvataiteilija: Elina Vainio
Pukusuunnittelija: Hanne Jurmu
Valosuunnittelija: Jenni Pystynen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Masi Tiitta
Yhteistyössä: rendezvous ry
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Titanik A.i.R. (Turku)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 13.6.2024 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 60 min
Sisältöhuomiot: esityksessä on tuoksuja
Valokuvat: Venla Helenius (1-3), Jaakko Pietiläinen (4)

Masi Tiitta työskentelee koreografina, ohjaajana, dramaturgina ja esiintyjänä, ja toimii erilaisissa työryhmissä uuden tanssin ja nykyesityksen aloilla. Hänen teoksiaan on esitetty tanssin ja esitystaiteen näyttämöillä sekä kuvataiteen tiloissa mm. Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämöllä, Baltic Circle -festivaalilla, Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa ja Titanikissa.

Mikko Niemistö on helsinkiläinen koreografi ja esiintyjä. Töissään Niemistö käsittelee erityisesti hiljaista kehollista tietoa, ruumiin ja mielen taustakohinaa sekä erilaisia kehomuistojen kasaumia. Hänen töitään on nähty viime vuosina mm. Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa, Liikkeellä Marraskuussa -festivaaleilla, Kiasman ARS22 -näyttelyssä sekä ImPulsTanz -festivaaleilla Wienissä. Niemistö on valmistunut koreografiksi vuonna 2017 Tukholman Dans och Circushögskolanista. 

Ella Skoikka on taiteilija, joka työskentelee tanssin, esiintymisen ja musiikin parissa. Hän on toiminut esiintyjänä, koreografina, säveltäjänä, kuraattorina ja kirjoittajana. Skoikka on tehnyt esityksiä tanssitaiteen, kuvataiteen ja musiikin konteksteissa ja hänen työtään esiintyjänä ja koreografina on viime vuosina nähty mm. Kiasmassa (ARS22), Ehkä-tuotannon Kutomolla, Mad Housella sekä Liikkeellä Marraskuussa -festivaalilla.

Anna Torkkel työskentelee koreografina, tanssijana, esiintyjänä, kanssatekijänä, opettajana ja taiteellisena johtajana. Torkkelin koreografinen työ käsittää produktioita näyttämöteoksista paikkasidonnaisiin esityksiin, ja hänen teoksiaan ovat esittäneet mm. Kiasma-teatteri, Baltic Circle, Mad House Helsinki, Zodiak ja Täydenkuun Tanssit -festivaali sekä useat kuratoidut tapahtumat ja näyttelyt. Torkkel on Ehkä-tuotannon perustaja sekä taiteilijayhteisö rendezvousin jäsen. 

Elina Vainio hyödyntää taiteellisessa työssään erilaisia kokeellisia menetelmiä ja laajaa kirjoa materiaaleja. Hänen teoksensa ovat usein tila- tai paikkasidonnaisia installaatioita, joiden keskiössä ovat kysymykset siitä miten ja minkälaisten linssien kautta havainnoimme asioita ja lopulta paikkaamme kaiken joukossa. Vainio on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta ja Chelsea College of Artista.

Hanne Jurmu on Aalto-yliopistossa vaatesuunnittelijaksi opiskellut pukusuunnittelija. Viimeisimpänä Jurmun puvustuksia on nähty Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämöllä ja Teater Viiruksessa. Nykyesitysten ohella Jurmu tekee vaatteita tilaustöinä ja niin sanottua tekstiilitaidetta.

Jenni Pystynen työskentelee valon kanssa useissa eri konteksteissa arkkitehtuurista esittäviin taiteisiin ja elokuvaan. Työssään hän tutkii valon tiedostomattomia vaikutuksia tunteisiimme ja biologiaamme. Jenni on opiskellut suunnittelua Tampereen Ammattikorkeakoulussa ja Kungliga Tekniske Högskolanissa, sekä toiminut suunnittelijana Lontoossa kymmenen vuotta.

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla (Sunlight on the floor)

Light shines in through the window and hits the floor. There’s something hopeful in it. There’s also something sad about it. I immediately grab my phone. I want to capture it. Some memories come to mind. Nothing very specific. Some other similar moments. It’s bright and still. It would be nice to go outside but it’s also fine here inside.

Sunlight on the floor is a multisensorial performance bringing together dance, visual arts, and music. It is made up of small dances, simple actions, positions, and compositions that are set in relation to the space and music. Slow changes stretch the experience of time. The performance explores the possibility of meaning and beauty in the present moment.

The working group convened by Masi Tiitta consists of dance artists Mikko Niemistö, Ella Skoikka, and Anna Torkkel, visual artist Elina Vainio, costume designer Hanne Jurmu and lighting designer Jenni Pystynen. The multidisciplinary performance continues the collaboration between Masi Tiitta and Elina Vainio which began with Palais de Mari (2022).

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Thu 13.6. at 19 premiere – fully booked
Sat 15.6. at 19
Sun 16.6. at 17
Wed 19.6. at 19

Tickets: 5–25 €
Buy tickets

There are five different ticket price categories from which you can choose the price most suitable for your situation. Ticket price categories: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € and 5 € (PWYC).

Choreographer: Masi Tiitta
Dance artists: Mikko Niemistö, Ella Skoikka and Anna Torkkel
Visual artist: Elina Vainio
Costume designer: Hanne Jurmu
Lighting designer: Jenni Pystynen
Production: Ehkä-production and Masi Tiitta
In collaboration with: rendezvous association
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Titanik A.i.R. (Turku)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Finnish Cultural Foundation
Premiere: 13.6.2024 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 60 min
Content notes: scents are used in the performance
Photos: Venla Helenius (1-3), Jaakko Pietiläinen (4)

Masi Tiitta works as a choreographer, director, dramaturg, and performer, and in different kinds of working groups in the fields of new dance and contemporary performance. His work has been presented across the contexts of dance, live art, and visual arts, for example at Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance, Baltic Circle International Theatre Festiva, Zodiak – Center for New Dance, and Titanik.

Mikko Niemistö is a choreographer and performer based in Helsinki. In his works, Niemistö explores the formulation of the self through silent knowledge, dreams, and accumulations of bodily memories. His works have been shown e.g. Zodiak – Center for New Dance (Finland), Moving in November festival (Finland), Kiasma Museum of Contemporary Art (Finland) Inkonst (Sweden), and ImPulsTanz festival (Austria). Niemistö graduated with an MFA in Choreography from Stockholm University of the Arts in 2017.

Ella Skoikka is an artist working with dance, performing, choreography, and music. Ella has been making performances in the contexts of dance, visual arts, and music. In the last few years, her work as a performer and choreographer has been visible and audible e.g. in Kiasma (ARS22), Ehkä-production’s Kutomo, Mad House Helsinki, and Moving in November festival.

Anna Torkkel works as a choreographer, dancer, performer, collaborator, teacher, and artistic director. Torkkel’s choreographic work encompasses productions ranging from stage performances to site-specific works, and her pieces have been presented by venues such as Kiasma Theatre, Baltic Circle, Mad House Helsinki, Zodiak, and the Full Moon Dance Festival, as well as various curated events and exhibitions. Torkkel is the founder of Ehkä-production and a member of the artist community rendezvous.

Elina Vainio uses various experimental methods and a wide range of materials in her artistic work. Her works are often spatial or site-specific installations that focus on questions about how and through what kinds of lenses we perceive things and ultimately our place among everything. Vainio has graduated from the Uniarts Academy of Fine Arts and the Chelsea College of Art. 

Hanne Jurmu is an Aalto University fashion graduate working as a costume designer. Most recently Jurmu´s work has been seen on the stages of Teater Viirus and Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance. Besides working in contemporary performance Jurmu makes bespoke clothes and so called textile art.

Jenni Pystynen is a designer working with light in various contexts from architecture to performing arts and cinema. In her work, she investigates the subliminal effects of light and how it affects us and other living things emotionally and biologically. Before working as a designer in London for a decade Jenni studied film and design at the University of Applied Sciences of Tampere and architectural lighting design at Kungliga Tekniske Högskolan in Stockholm.

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.