New dance & performance

Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin

Kaksipäiväisissä Tanssi musiikkiin -työpajoissa Anna Torkkel avaa osallistujille pitkälle kehittämäänsä musiikkiin tanssimisen praktiikkaa, joka tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävästä nouseva liike riippuu tanssijan taustasta ja yksilöllisistä taipumuksista, mutta mahdollistaa myös piilevän, tanssijalle tuntemattoman tanssin ilmiintymisen. 

Torkkelin taiteellinen työskentely pohjautuu musiikkiin tanssimiseen ja ammentaa nyt-hetkisyyden tarkastelusta. Hänen viimeaikaisia töitään ovat osana AVANTGARDEN-näyttelyä toukokuussa 2021 nähty Ray of light, ja Kiasma-teatterissa keväällä 2020 kantaesitetty Grâce

Työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Voit osallistua joko yhtenä viikonloppuna tai tulla mukaan molempiin työpajoihin. 

Työpajat Nykytaidetila Kutomolla
la–su 23.–24.10. klo 11:00–13:00
la–su 20.–21.11. klo 11:00–13:00

Hinta: 30€/1 paja, 50€/2 pajaa
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 10 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

Työpajat järjestetään koronaturvallisesti.

annatorkkel.com

Kuva: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Heart piece, Nykytaidetila Kutomo 2012)

 

Anna Torkkel: Dancing to music

In the two-day Dancing to music workshops Anna Torkkel opens her practice and long-term work on dancing to music. The practice enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating of the self and the movement emerging. Dancing in the practice is influenced by the varied backgrounds of the dancers and their individual qualities, but it also allows and invites for unfamiliar dances to appear. 

Torkkel’s artistic work concentrates on the current moment and being present within it. Her recent works are Ray of light seen as part of the AVANTGARDEN exhibition in May 2021, and Grâce which premiered at Kiasma Theatre in spring 2020. 

The two-day workshops are open to everyone interested. You can participate on one weekend workshop only, or join both workshops. 

Workshops at Contemporary Art Space Kutomo
Sat–Sun 23.–24.10. at 11:00–13:00
Sat–Sun 20.–21.11. at 11:00–13:00

Fee: 30€/1 workshop, 50€/2 workshops
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 10 days prior to the workshop by email to ehkatuotanto@gmail.com.

The workshops are organized corona safely.

annatorkkel.com

Photo: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Heart piece, Contemporary Art Space Kutomo 2012)