TYÖPAJA / WORKSHOP 23.–24.10.2021 & 20.–21.11.2021

Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin

Kaksipäiväisissä Tanssi musiikkiin -työpajoissa Nykytaidetila Kutomolla Anna Torkkel avaa praktiikkaa, jota hän on kehittänyt sooloteoksestaan Heart piece (2012) lähtien. Praktiikka tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävästä nouseva liike riippuu tanssijan taustasta ja yksilöllisistä taipumuksista, mutta mahdollistaa myös piilevän, tanssijalle tuntemattoman tanssin ilmiintymisen.

Anna Torkkelin taiteellinen työskentely pohjautuu tanssimiseen ja ammentaa nyt-hetkisyyden ja läsnäolon tarkastelusta. Hänen viimeaikaisia töitään ovat osana AVANTGARDEN-näyttelyä toukokuussa 2021 Nuottarannassa nähty Ray of light, Kiasma-teatterissa keväällä 2020 kantaesitetty Grâce ja syyskuussa 2021 Zodiakissa ensiesitetty Mira Kauton ja työryhmän BS/BF.

Tanssi musiikkiin -työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Voit osallistua joko yhtenä viikonloppuna tai tulla mukaan molempiin työpajoihin. 

 

Työpajat Kutomolla
la–su 23.–24.10. klo 11–13
la–su 20.–21.11. klo 11–13

Hinta: 30€ / 1 paja, 50€ / 2 pajaa
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 10 vuorokautta ennen työpajan alkua sähköpostitse osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

annatorkkel.com

Kuva: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Heart piece, Kutomo 2012)

 

Anna Torkkel: Dancing to music

In the two-day Dancing to music workshops at the Contemporary Art Space Kutomo Anna Torkkel opens her practice of dancing to music which she has developed since making the solo choreography Heart piece (2012). The practice enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating of the self and the movement emerging. Dancing in the practice is influenced by the varied backgrounds of the dancers and their individual qualities, but it also allows and invites for unfamiliar dances to appear. 

Anna Torkkel’s artistic work intertwines dancing to music, and concentrates on the current moment and being present within it. Her recent works are Ray of light seen as part of the AVANTGARDEN exhibition in May 2021 in Nuottaranta, Grâce which premiered at Kiasma Theatre in spring 2020, and Mira Kautto and working group´s new piece BS/BF in Zodiak in September 2021. 

The two-day Dancing to music workshops are open to everyone interested. You can participate on one weekend workshop only, or join both workshops. 

 

Workshops at Kutomo
Sat–Sun 23.–24.10. at 11–13
Sat–Sun 20.–21.11. at 11–13

Fee: 30€ / 1 workshop, 50€ / 2 workshops
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 10 days prior to the workshop by email: ehkatuotanto@gmail.com.

annatorkkel.com

Photo: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Heart piece, Kutomo 2012)