New dance & performance

Anna Torkkel: Tanssi musiikkiin

Tanssi musiikkiin -viikkotunneilla Nykytaidetila Kutomolla Anna Torkkel avaa praktiikkaa, jota hän on kehittänyt sooloteoksestaan Heart piece (2012) lähtien. Praktiikka tukee tanssijan antautumista musiikille sekä luopumista musiikista vaikuttuneen itsen ja liikkeen arvottamisesta. Tehtävästä nouseva liike riippuu tanssijan taustasta ja yksilöllisistä taipumuksista, mutta mahdollistaa myös piilevän, tanssijalle tuntemattoman tanssin ilmiintymisen. Lisäksi opetus tutustuttaa tehtävää tukeviin mielikuva- ja keskittymisharjoitteisiin, joiden avulla astutaan tanssiin. 

Koreografi-tanssija Anna Torkkelin taiteellinen työskentely pohjautuu tanssimiseen ja ammentaa nyt-hetkisyyden ja läsnäolon tarkastelusta. Hänen viimeaikaisia töitään ovat osana AVANTGARDEN-näyttelyä toukokuussa 2021 Nuottarannassa nähty Ray of lightKiasma-teatterissa helmikuussa 2020 kantaesitetty Grâce ja syyskuussa 2021 Zodiakissa ensiesitetty Mira Kauton ja työryhmän BS/BF

Kutomon kevätkaudella 2022 Tanssi musiikkiin -tunteja järjestetään helmi-huhtikuussa 9 kertaa. Viikkotunnit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, sekä ammattilaisille että harrastajille. 

Viikkotunnit Nykytaidetila Kutomolla tiistaisin klo 17:00–18:15
1.2. | 8.2.
1.3. | 8.3. (korvaa 15.2. tunnin) | 22.3. | 29.3.
5.4. | 12.4. | 19.4. (korvaa 26.4. tunnin)

Hinta: 80€ (9 krt)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen kauden alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

annatorkkel.com

Kuva: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Present, Titanik-galleria 2017)

 

Anna Torkkel: Dancing to music

In the weekly Dancing to music classes at Contemporary Art Space Kutomo Anna Torkkel opens her practice of dancing to music which she has developed since making the solo choreography Heart piece (2012). The practice enables and supports the dancer to surrender to the music and disregard evaluating of the self and the movement emerging. Dancing in the practice is influenced by the varied backgrounds of the dancers and their individual qualities, but it also allows and invites for unfamiliar dances to appear. 

Choreographer-dancer Anna Torkkel’s artistic work intertwines dancing to music, and concentrates on the current moment and being present within it. Her recent works are Ray of light seen as part of the AVANTGARDEN exhibition in Nuottaranta in May 2021, Grâce which premiered at Kiasma Theatre in February 2020, and Mira Kautto and working group’s new piece BS/BF in Zodiak in September 2021. 

During the spring season 2022 Dancing to music classes are organized between February and April altogether 9 times. The weekly classes are open to everyone interested, and they suit alike for professionals and amateurs. 

Weekly classes at Contemporary Art Space Kutomo on Tuesdays at 17:00–18:15
1.2. | 8.2.
1.3. | 8.3. (replaces 15.2. class) | 22.3. | 29.3.
5.4. | 12.4. | 19.4. (replaces 26.4. class)

Price: 80€ (9 classes)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the first class by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

annatorkkel.com

Photo: Hertta Kiiski (Anna Torkkel: Present, Titanik Gallery 2017)