Ehkä

Turkulainen Ehkä-tuotanto mahdollistaa ja tuottaa uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden, taiteilijaryhmien ja kollektiivien teoksia ja projekteja. Ehkä ylläpitää Turussa poikkialaista nykytaidetila Kutomoa, jossa järjestetään ympäri vuoden esityksiä, tapahtumia, työpajoja sekä opetustoimintaa eri taiteen aloilta. Ehkän tuotantoa ovat muun muassa nykytanssiteokset, tanssi- ja esitystaiteen festivaali XS sekä Pieni nykytaidefestivaali lapsille.

Taiteilijavetoisen Kutomon vuosittainen ohjelmisto valikoituu eri reittejä: vapaamuotoisten ehdotusten, avoimien hakujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Syyskuusta 2016 lähtien avoimen haun valinnoista on päättänyt Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä eli tanssitaiteilijat Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta ja Anna Torkkel. Muun sisällön suunnittelusta sekä toiminnan koordinoinnista, toteuttamisesta ja hallinnosta vastaavat Raumanni ja Torkkel.

Ehkä-tuotannon perustivat vuonna 2004 tanssitaiteilija Anna Torkkel ja esitystaiteilija Tashi Iwaoka. Vuodesta 2007 toiminut aatteellinen yhdistys Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry hallinnoi Ehkä-tuotannon ja vuonna 2009 perustetun nykytaidetila Kutomon toimintaa.

Postiosoite:
Ehkä-tuotanto
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Yhteys:
ehkatuotanto(at)gmail.com

 

EHKÄ

Turku based Ehkä-production facilitates and produces works and projects of independent dance and performance artists, groups and collectives. Since 2009 Ehkä has ran the contemporary art space Kutomo where performances, events, workshops, and classes from different art fields are organized year round. Among other things, the activity of Ehkä-production consists of dance productions, XS festival for dance and performance, and Pieni contemporary art festival for children.

The annual program of artist-run Kutomo is formed through different routes: informal proposals, open calls, and through collaboration with different partners. From September 2016 on the main choices of the program of Kutomo is made by Ehkä-production’s artistic group Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta and Anna Torkkel. Raumanni and Torkkel are in charge of the coordination and managing of the activities and planning the content in general.

Ehkä was founded in 2004 by dance artist Anna Torkkel and performance artist Tashi Iwaoka. Ehkä-production and Kutomo are administered by the Dance and Performance Art Association Ehkä, a non-profit association registered in 2007.

Postal address:
Ehkä-production
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku
Finland

Contact:
ehkatuotanto(at)gmail.com

 

Ystävät