New dance & performance

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Kiitos kaikki Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon vuoden 2023 taiteilijat, yleisöt, ystävät, tukijat ja yhteistyökumppanit!

Ehkä-tuotannon ohjelmistossa on kuluneen vuoden aikana päästy nauttimaan monipuolisesti uudesta tanssi- ja esitystaiteesta. Vuoden 2023 ohjelmistossa koettiin kuusi Ehkä-tuotannon osatuottamaa kantaesitystä, viisi vierailuesitystä, Spring Roll ja XS -festivaalit sekä lukuisia tapahtumia, opetus- ja residenssitoimintaa unohtamatta. Ehkä-tuotannon esityksiä nähtiin Nykytaidetila Kutomon lisäksi muun muassa Turun yliopiston kampuksella, Tanssin Aika ja Liikkeellä marraskuussa -festivaaleilla sekä Mad House Helsingissä.

Ehkä-tuotanto lomailee 22.12.2023–8.1.2024 ja toivottaa kaikille hyvää loma-aikaa sekä valoisaa uutta vuotta 2024

Osa Ehkä-tuotannon kevätkauden ohjelmistosta on nyt julkaistu nettisivuilla! Vuoden alkajaisiksi voi aloittaa uuden harrastuksen kehonhuollon viikkotunneilla, osallistua Tiloissa-konseptin Improtila -työpajaan tai Yoshi Omorin Reiki, Qigong, Meditation -työpajaan Nykytaidetila Kutomolla. Vuoden 2024 ensimmäisiä residenssitaiteilijoita Nykytaidetila Kutomolla ovat Marta Jamsja ja Elle Viies sekä Essi Rossi työryhmineen. Helmikuun alussa Anna Torkkelin ja työryhmän teos Ray of light (Nykytaidetila Kutomo, 2023) vierailee Mad House Helsingissä, ja huhtikuussa Alen Nsambun teos NEON BEIGE saa ensi-iltansa Zodiak Stagella. Kevään ohjelmistoa päivitetään nettisivuille vielä alkuvuodesta muun muassa tulevan Spring Roll -festivaalin osalta. Kerromme lisää tammikuussa!

Kuva: Eva-Liisa Orupõld (Pimeä Hedelmä X Amanda & Lydia: the weight of being sexy, Nykytaidetila Kutomo, 2023)

 

Season’s Greetings!

Thank You to all Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo’s artists, audiences, friends, supporters, and partners for the year 2023!

During the past year we have been able to enjoy a versatile selection of new dance and performance in Ehkä-production’s program. The year 2023 program included six co-produced premieres, five guest performances, Spring Roll and XS festivals and many events, not to forget residencies and teaching activities. In addition to Contemporary Art Space Kutomo performances were seen e.g. at the University of Turku campus, Jyväskylä Dance Festival, Moving in November Festival and Mad House Helsinki.

Ehkä-production is on holiday on 22.12.2023–8.1.2024, and wishes everyone good holiday times and a bright new year 2024

Parts of Ehkä-production’s spring season program are now published on the website! To start the new year 2024, you can begin a new hobby with weekly body welfare classes, participate in the Improtila workshop by Tiloissa concept or Yoshi Omori’s Reiki, Qigong, Meditation workshop at Contemporary Art Space Kutomo. The upcoming year’s first artists-in-residency at Contemporary Art Space Kutomo are Marta Jamsja and Elle Viies, and Essi Rossi and the working group. The piece Ray of light (Contemporary Art Space Kutomo, 2023) by Anna Torkkel and the working group will visit Mad House Helsinki at the beginning of February, and Alen Nsambu’s performance NEON BEIGE will premiere at the Zodiak Stage in April. The whole spring program, for example the information about the upcoming Spring Roll festival, will be updated on the website at the beginning of the year. We will tell you more in January!

Photo: Eva-Liisa Orupõld (Pimeä Hedelmä X Amanda & Lydia: the weight of being sexy, Contemporary Art Space Kutomo, 2023)