New dance & performance

Nykytaidetila Kutomo 10 vuotta!

Vapunpäivänä 1.5.2019 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Ehkä-tuotanto vuokrasi oman studion Lainnon vanhasta kutomorakennuksesta Turun Kalastajankadulta. Nykytaidetila Kutomo sai alkunsa taiteilijoiden yksinkertaisesta tarpeesta työtilaan sekä halusta avata Turkuun omankaltainen paikka. Ehkän päämääränä on ollut rakentaa Kutomosta taiteilijoille mielekäs työympäristö, joka on sosiaalinen, avoin ja taiteellisesti tinkimätön. Tärkeänä tavoitteena on myös ollut kasvattaa taiteellisesta työstä maksettavaa palkkaa. Kahdesta kauniista studiosta koostuva Kutomo on näyttämö, työtila, galleria ja huone, jossa järjestetään ympäri vuoden esityksiä, tapahtumia, tanssinopetusta sekä työpajoja eri taiteen aloilta. Lisäksi Kutomon studiot ovat ympärivuotisessa käytössä taiteilijoiden residenssinä.

Ehkä-tuotanto on Kutomo-projektillaan pyrkinyt alusta lähtien edistämään epäkaupallista ja omaehtoista tanssi- ja esitystaidetta, ja tukemaan marginaalissa työskenteleviä omaleimaisia tekijöitä. Viime vuosina Kutomon olemassaolo on hyödyttänyt keskimäärin 200 taiteilijan työskentelyä vuosittain, ja yhteisön toiminnan välityksellä mahdollistuu noin 3000 henkilön katsomiskokemus tai muu taiteen kokeminen ja osallistuminen joka vuosi.

Ehkä-tuotannon perustivat Tashi Iwaoka ja Anna Torkkel Amsterdamissa vuonna 2004 eli Kutomon tullessa 10-vuotiaaksi Ehkä täyttää 15 vuotta! Alkuaikoina Ehkä oli Iwaokan ja Torkkelin taiteellisen työskentelyn kokoava nimi, jonka alla toteuttaa erilaisia projekteja. Kutomon myötä yhteisön toiminta on kasvanut ja järjestäytynyt palvelemaan laajaa tekijäjoukkoa. Sanana ehkä viittaa mahdollisuuteen ja avoimuuteen, ja nimensä mukaisesti Ehkä-tuotanto ei ole perinteinen ryhmä tai koreografin ympärille kietoutuva ensemble, vaan taiteilijoiden muodostama vapaa ja monimuotoisesti toimiva yhteisö. Vuodesta 2007 toiminut aatteellinen yhdistys Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry hallinnoi Ehkä-tuotannon sekä vuonna 2009 perustetun, poikkialaisen Kutomon toimintaa.

Toisin kuin usein luullaan Ehkä-tuotannolla ei ole vakituista, palkattua henkilökuntaa, vaan valtaosa hallinnollisesta, tuotannollisesta ja muusta organisointityöstä tapahtuu edelleen vapaaehtoistyönä. Päävastuun Ehkän ja Kutomon pyörittämisestä jakavat Maija Reeta Raumanni ja Anna Torkkel. Kaikki yhteisön nauttima taloudellinen tuki on harkinnanvaraista. Ehkä-tuotannon päärahoittaja on Taiteen edistämiskeskus, jonka lisäksi toimintaa tukevat Läntinen tanssin aluekeskus ja Turun kaupunki.

10-vuotias taidetila keskittyy Vapunpäivänä nauttimaan kevään valosta ja juhlii merkkipäiväänsä myöhemmin syyskaudella (TBA). Halutessasi voit muistaa nykytaidetila Kutomon syntymäpäivää valitsemallasi summalla Ehkä-tuotannon tilille:

Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry
FI23 1524 3500 0890 23
Viestiksi ”Kutomo 10” – Kiitos

Voit myös avustaa yhteisöä liittymällä kannatusjäseneksi: ehka.net/support-ehka

 

 

Contemporary art space Kutomo 10 years!

On the May Day 1.5.2019 it is ten years since Ehkä-production rented its own studio space from Lainto’s old weaving mill on Kalastajankatu in Turku. The contemporary art space Kutomo grew from the artists’ simple need for an own working space, and from the urge to open a peculiar place located in the city of Turku. Ehkä’s goal has been to build a sensible work environment for artists that is social, open and artistically uncompromising. One important aim is and has been to be able to pay for the artists of the work they make. Consisting of two bright and beautiful studios, Kutomo is a stage, workspace, gallery and room in which performances, events, dance classes and workshops from different art fields are organized year-round. The studios are also in continuous use as a residency for artists.

Since the very beginning of the Kutomo project Ehkä-production has strived to help onwards the uncommercial dance and performing arts, and to support interesting makers working in the margin. During the last years the existence of Kutomo has sustained approximately 200 artists work each year, and the activity of the Ehkä community has enabled about 3000 persons attendance to a perfomance, presentation or other art event, class or workshop yearly.

Ehkä-production was founded by Tashi Iwaoka and Anna Torkkel in Amsterdam 2004 – so when Kutomo turns 10, Ehkä will be 15 years old! At the start Ehkä served as an assembling name for Iwaoka and Torkkel’s artistic work, a title for realizing different projects under. Along Kutomo the activity of the association has grown and organized to serve a wide group of makers. The Finnish word ehkä (maybe) refers to possibilities and openness, and accordingly Ehkä-production is not a traditional dance group or an ensemble intertwined around one choreographer but rather a free and polymorphic community formed by independent artists. Ehkä-production and Kutomo are administered by the Dance and Performance Art Association Ehkä, a non-profit association registered in 2007.

Unlike often is thought, Ehkä-production doesn’t have permanent, hired personnel. The majority of all the administrative, productional and other organizing tasks are still made as voluntary work. The main responsibility of running Ehkä and Kutomo is shared between Maija Reeta Raumanni and Anna Torkkel. All the financial resources of the association are discretionary. The major funder of Ehkä-production is the Arts Promotion Centre Finland, and in addition the activity is supported by the Regional Dance Centre of Western Finland and the City of Turku.

On the May Day the ten-year-old art space focuses on enjoying the charming light of spring and will celebrate the special occasion later this year (TBA). If you wish to remember Kutomo on its anniversary, you may address your gift to Ehkä-production’s bank account:

Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry
FI23 1524 3500 0890 23
Write as a message “Kutomo 10” – Thank You

You can make a contribution also by becoming a support member of Ehkä: ehka.net/support-ehka