New dance & performance

Spring Roll: Himera esittää: Fredrik Rasten ja Marja Ahti

Osana Ehkä-tuotannon Spring Roll -festivaalia Himeran konsertti-illassa kuullaan norjalaisen kitaristi-säveltäjä Fredrik Rastenin Murmurations-teossarjaa, sekä turkulaisen äänitaiteilija-säveltäjä Marja Ahdin monikanavasovitus teoksestaan Membranes.

Fredrik Rasten työskentelee sekä improvisoidun että sävelletyn kokeellisen musiikin parissa. Hän on viime vuosina työskennellyt puhtaan virityksen parissa muun muassa Murmurations-teossarjansa myötä. Konsertti-illassa Rasten esittää musiikkia tästä sarjasta kuuden sähkökitaran, sähköjousien ja huoneeseen levitettyjen vahvistimien avulla.

Marja Ahdin praktiikka liikkuu joustavasti kokeellisen musiikin, äänitaiteen ja esitystaiteen alueilla yhdistäen kenttä-äänityksiä, muuta akustista äänimateriaalia ja elektronista ääntä. Ahdin musiikki perustuu hitaasti mutatoituviin tekstuureihin ja harmonioihin, jotka etenevät runollisella logiikalla, yhdistäen arjessa havaitut äänet erilaisista tiloista ja tilanteista. Konsertti-illassa hän esittää monikanavasovituksen Membranes-teoksestaan.

Himera on neljän turkulaisen musiikintekijän ja äänitaiteilijan, Marja Ahdin, Niko-Matti Ahdin, Antti Tolvin ja Rasmus Östlingin työryhmä, jonka toiminnan ytimessä on kokeellisen musiikin festivaalin ja konserttien järjestäminen. Ryhmä on ollut aktiivinen vuodesta 2012 lähtien.

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa
la 1.4.2023 klo 19

Liput: 10/5€
Osta lippuja

Esiintyjät: Fredrik Rasten ja Marja Ahti
Tuotanto:
 Ehkä-tuotanto ja Himera
Kuva: (1) Torstein Lavik Larsen, (2) Laurent Orseau

fredrikrasten.com
marjaahti.com
marjaahti.bandcamp.com
soundcloud.com/marjaahti
himera.fi

Festivaalilla noudatetaan Ehkä-tuotannon turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Spring Roll: Himera presents: Fredrik Rasten and Marja Ahti

As part of Ehkä-production’s Spring Roll festival Himera’s concert evening presents the Norwegian guitarist-composer Fredrik Rasten with music from the series Murmurations, as well as sound artist-composer Marja Ahti’s multichannel spatialization of her piece Membranes.

Fredrik Rasten works in the field of experimental music, both improvised and composed. The last years he has been working extensively with just intonation, taking an extended concept of consonance as a point of departure. In the concert evening Rasten performs music for six electric guitars played with electronic bows with spatialized amps from a series of pieces called Murmurations.

Marja Ahti is a sound artist based in Turku working in composition, installation and performance through field recordings, feedback, analog synthesis, digital processing and acoustic instrumentation. Her music unfolds in a poetic realm between the acousmatic and the documentaristic, hovering between abstraction and the deeply familiar. In the concert evening she will present a multichannel spatialization of her piece Membranes.

Himera is a collective of four Turku-based musicians and sound artists Marja Ahti, Niko-Matti Ahti, Antti Tolvi and Rasmus Östling, organizing a festival and concerts focused on different expressions of experimental music and sonic art. The group has been active since 2012.

Concert at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Sat 1.4.2023 at 19

Tickets: 10/5€
Buy tickets

Performers: Fredrik Rasten and Marja Ahti
Production:
Ehkä-production and Himera
Photo: (1) Torstein Lavik Larsen, (2) Laurent Orseau

fredrikrasten.com
marjaahti.com
marjaahti.bandcamp.com
soundcloud.com/marjaahti
himera.fi

The festival follows Ehkä-production’s safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.